Biografije poslancev v novem sklicu DZ

0

Med poslanci SMC sami novi obrazi:

Vseh 36 poslancev SMC je v državnem zboru novincev, med njimi je 17 žensk. Iz njihovih vrst prihaja tudi sedem doktorjev in šest magistrov znanosti.

Urška Ban
Rojena je 14. marca 1975. Je diplomirana ekonomistka, trenutno je zaposlena kot v. d. direktorja občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

Srečko Blažič
Rojen je 27. junija 1953. Je doktor medicine s področja dermatologije, zaposlen je kot specialist na dermatološkem oddelku UKC Maribor.

Tilen Božič
Rojen je 18. septembra 1982, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Je davčni svetovalec, ki opravlja preventivne davčne preglede ter davčno svetovanje na področju mednarodne obdavčitve družb in fizičnih oseb.

Milan Brglez
Rojen je 1. septembra 1967. Je diplomirani politolog, magister pravnih znanosti ter doktor znanosti s področja mednarodnih odnosov. Po poklicu je politolog in pravnik, docent in predstojnik katedre za mednarodne odnose na fakulteti za družbene vede. Je podpredsednik SMC.

Miro Cerar
Rodil se je 25. avgusta 1963 v Ljubljani. Zaposlen je kot redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral in doktoriral. Več kot dvajset let je bil zunanji pravni svetovalec za ustavna in druga vprašanja v državnem zboru, izdal je več poljudnih strokovnih del, v zadnjih treh letih pa je bil trikrat imenovan za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka. Mesec dni pred volitvami je ustanovil Stranko Mira Cerarja, s katero je zmagal na parlamentarnih volitvah.

Tanja Cink
Rojena je 17. maja 1976. Je magistrica znanosti, po poklicu socialna delavka. Opravlja delo strokovne delavke in regijske koordinatorke za področje alternativnih kazni na Centru za socialno delo Nova Gorica.

Erika Dekleva
Rojena je 2. decembra 1969, po izobrazbi je diplomantka organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti. Je sekretarka območnega združenja Rdečega križa Slovenije Postojna – Pivka ter urednica lokalne televizije Studio Proteus.

Bojan Dobovšek
Rojen je 24. februarja 1962. Po izobrazbi je diplomirani pravnik, magister politologije ter doktor znanosti s področja politologije. Je izredni profesor za kriminalistiko in prodekan za raziskovalno dejavnost na fakulteti za varnostne vede. Je tudi sodelavec Univerze v Würzburgu in predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v belgijskem Gentu.

Marjan Dolinšek
Rojen je 5. aprila 1962. Po izobrazbi je ekonomski tehnik, ki opravlja delo na področju trženja in marketinga.

Marko Ferluga
Rojen je 5. oktobra 1967. Po izobrazbi je inženir strojništva in univerzitetni diplomirani ekonomist. Opravlja delo samostojnega komercialista za vzhodne trge v Istrabenz turizmu.

Irena Grošelj Košnik
Rojena je 21. januarja 1957, po izobrazbi je diplomirana psihologinja. Trenutno je direktorica centra za socialno delo Trbovlje.

Margareta Guček Zakošek
Rojena je 21. avgusta 1970. Je magistrica znanosti s področja ekonomije in univerzitetna diplomirana biologinja. Med letom 2010 in 2011 je bila predavateljica na zasebni fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, danes opravlja delo direktorice sektorja v podjetju Medis.

Mitja Horvat
Rojen je 24. septembra 1961. Je doktor pravnih znanosti, docent na pravni fakulteti ljubljanske univerze, kjer je predstojnik katedre za javno upravo.

Aleksander Kavčič
Rojen je 5. maja 1972, je ekonomist in magister državnih in evropskih znanosti, opravlja delo direktorja.

Anita Koleša
Rojena je 13. februarja 1961. Je diplomirana ekonomistka in vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Ksenija Korenjak Kramar
Rojena je 20. januarja 1975. Je diplomirana pravnica ter magistra ekonomskih in poslovnih ved. Deluje na področju pravnega in poslovnega svetovanja ter mediacije.

Irena Kotnik
Rojena je 1. februarja 1955. Je upokojena, pred upokojitvijo pa je opravljala delo pedagoginje.

Lilijana Kozlovič
Rojena je 30. oktobra 1962. Je magistra pravnih znanosti, trenutno pa je načelnica Upravne enote Koper.

Simona Kustec Lipicer
Rojena je 19. junija 1976. Po izobrazbi je doktorica politoloških znanosti. Je izredna profesorica in raziskovalka na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, na katedri za analizo politik in javno upravo. Je podpredsednica SMC.

Franc Laj
Rojen je 18. julija 1962, je diplomirani ekonomist, ki opravlja podjetniško in poslovno svetovanje.

Klavdija Markež
Rojena je 7. januarja 1976. Po izobrazbi je magistrica državnih in evropskih znanosti ter ekonomistka. Je predavateljica ekonomije in poslovne komunikacije ter vodja izobraževanja, usposabljanja zaposlenih in projektov v podjetju RM VUK Holding.

Dragan Matić
Rojen je 21. junija 1964. Je zgodovinar, doktor zgodovinskih znanosti. Je direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana, med leti 2004 – 2005 in 2009 – 2012 je vodil tudi Arhiv Republike Slovenije.

Jasna Murgel
Rojena je 22. junija 1970. Je doktorica pravnih znanosti, sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru.

Andreja Potočnik
Rojena je 10. februarja 1982, po izobrazbi je diplomirana varstvoslovka. Je bančna uslužbenka, vodja segmenta za gradnjo in bivanje in za poslovanje s pogodbenimi partnerji. Je tudi nepoklicna podžupanja občine Tržič.

Ivan Prelog
Rojen je 4. oktobra 1946. Po izobrazbi je strojni tehnik, je upokojenec in tehnični direktor v družinskem podjetju.

Branislav Rajić
Rojen je 9. maja 1962. Po izobrazbi je magister tehničnih znanosti. Opravlja dela arhitekta, urbanista in oblikovalca notranje opreme, je predavatelj na višješolskih programih gradbeništva ter lastnik in direktor Biroja za urbanizem Maribor.

Danilo Anton Ranc
Rojen je 18. avgusta 1957. Je univerzitetni diplomirani inženir lesarstva, več kot 30 let deluje v lesni industriji, je tehnolog, vodja investicij in direktor podjetja, opravlja delo prodajnega zastopnika.

Janja Sluga
Rojena je 15. maja 1974. Je diplomantka poslovne administracije, ki opravlja delo vodje uprave.

Kamal Izidor Shaker
Rojen je 5. februarja 1982 v Ljubljani. Po izobrazbi je gimnazijski maturant, opravlja projektno delo. Dve leti je vodil Zvezo študentskih klubov Slovenije, med letoma 2008 in 2012 pa je bil predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Od leta 2010 je tudi občinski svetnik v občini Domžale.

Vojka Šergan
Rojena je 6. marca 1957. Po izobrazbi je upravno-administrativni tehnik, trenutno opravlja delo predsednice Lokalne akcijske skupine Zasavje.

Ivan Škodnik
Rojen je 21. novembra 1955. Je diplomirani inženir lesarstva in učitelj strokovno teoretičnih modulov v lesarskih programih. V šolstvu dela že več kot 20 let, 15 let je bil tudi ravnatelj.

Maruša Škopac
Rojena je 30. novembra 1971. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka, je direktorica podjetja Alpeaktiv.

Vesna Vervega
Rojena je 2. julija 1965. Je profesorica geografije na II. gimnaziji Maribor.

Simon Zajc
Rojen je 25. junija 1980. Po izobrazbi je diplomirani varstvoslovec, upravlja vozne parke podjetij in vodi “start-up” podjetje.

Igor Zorčič
Rojen je 9. januarja 1978. Je univerzitetni diplomirani pravnik in opravlja delo odvetnika.

Branko Zorman
Rojen je 25. septembra 1970. Je organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, po poklicu je menedžer in opravlja delo vodje poslovanja.

V SDS največ dosedanjih poslancev:

Izmrd 21 poslancev SDS je  osem takih, ki v DZ prihajajo na novo, medtem ko jih je 13 v poslanskih klopeh sedelo že v aktualnem mandatu. Predsednik stranke Janez Janša je bil v DZ izvoljen na vseh volitvah doslej. Poslanci so navedeni po abecednem vrstnem redu.

Anja Bah Žibert
Rojena je 27. junija 1973 v Kopru, je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. V SDS je od leta 1994, v stranki je opravljala različne funkcije na lokalni in državni ravni, med drugim je bila predsednica strankinega podmladka. V mandatu 2006 – 2010 je bila mestna svetnica v Ljubljani, zadnja leta opravlja funkcijo generalne sekretarke SDS.

Franc Breznik
Rojen je 23. julija 1970, diplomiral je iz elektronike in ekonomije, končuje podiplomski magistrski študij na Evropski pravni fakulteti. Bil je zaposlen v Steklarni Rogaška. Aktivno je sodeloval v vojni za Slovenijo, bil je tudi pripadnik prve častne čete SV. Širši javnosti je postal znan po svojem raziskovanju letalske nesreče na Korziki 1981. Leta 2011 je bil prvič izvoljen za poslanca.

Nada Brinovšek
Rojena je 24. aprila 1961 v Celju, leta 2008 si je s študijem ob delu pridobila naziv specialistka javne uprave. Leta 1982 se je zaposlila na občini v Mozirju, leta 1989 pa jo je poklicna pot vodila v gospodarstvo. Leta 1999 se je ponovno zaposlila na občini Mozirje kot direktorica občinske uprave. Bila je članica različnih svetov javnih zavodov, med drugim v. d. direktorja javnega zavoda za turizem v Mozirju.

Andrej Čuš
Rodil se je 29. julija 1990 v Mariboru. Leta 2012 je diplomiral na Fakulteti za uporabne študije v Novi Gorici, kjer trenutno nadaljuje s študijem na podiplomski ravni. Bil je predsednik Dijaške organizacije Slovenije in član vladnega sveta za mladino. Od leta 2011 je predsednik podmladka SDS, februarja 2013 je prišel v DZ kot nadomestni poslanec.

Jelka Godec
Rojena je 21. novembra 1969. Leta 1995 je diplomirala na Pedagoški fakulteti, devet let je bila zaposlena na srednji šoli kot učiteljica fizike, matematike in informatike. Diplomirala je še na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter pridobila naziv profesorica fizike in se dodatno strokovno izpopolnila za poučevanje informatike in računalništva na Fakulteti za matematiko in fiziko. Od leta 2006 je zaposlena kot direktorica Ljudske univerze Šentjur.

Vinko Gorenak
Rojen je bil 15. decembra 1955 v Zrečah, diplomiral, magistriral in doktoriral je na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Skoraj 30 let je delal na različnih delovnih mestih v policiji, od policista do državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Med leti 2005 in 2008 je bil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Za poslanca je bil izvoljen za prvič leta 2008, nato pa tudi 2011. Leto dni (2012 – 2013) je v vladi Janeza Janše opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve. Je tudi predavatelj na Univerzi v Mariboru.

Branko Grims
Rojen je bil 26. avgusta 1962 v Kranju, je magister politoloških znanosti. Bil je član prve demokratično izvoljene Skupščine RS, med letoma 1997 in 2002 pa član državnega sveta. Med letoma 2002 in 2004 je bil strokovni sodelavec poslanske skupine SDS, leta 2004 pa je bil izvoljen v državni zbor. V iztekajočem se mandatu je bil predsednik odbora za pravosodje.

Eva Irgl
Rojena je bila 9. decembra 1976 v Šempetru pri Novi Gorici. Gimnazijo je končala v Ajdovščini in se vpisala na Teološko fakulteto v Ljubljani. Še pred študijem je bila voditeljica ene od oddaj razvedrilnega programa na Televiziji Slovenija. Prvič je bila izvoljena za poslanko leta 2004. V iztekajočem se mandatu je bila naprej predsednica odbora za pravosodje, po zamenjavi vlade pa je postala predsednica komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Janez Janša
Rojen je 17. septembra 1958 v Ljubljani, je univerzitetni diplomirani obramboslovec. V 80. letih je bil član ZSMS. Maja 1988 ga je aretirala Služba državne varnosti, čemur je sledil t. i. proces proti četverici. Januarja 1989 je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske demokratične zveze (SDZ), bil izvoljen najprej za njenega podpredsednika, nato pa za predsednika sveta stranke. Na volitvah aprila 1990 je bil na listi SDZ prvič izvoljen za poslanca, tudi odtlej pa je na vsakih volitvah dobil poslanski mandat. Maja 1990 je postal minister za obrambo v prvi slovenski vladi. Na tem mestu je ostal do marca 1994, ko je bil razrešen zaradi afere Depala vas. Stranki SDS se je pridružil leta 1992, maja 1993 je bil izvoljen za njenega predsednika in jo vodi še danes. Med leti 2004-2008 ter 2011 – 2012 je bil predsednik vlade, v prvi polovici leta 2008 pa tudi predsedujoči Svetu Evropske unije.

Danijel Krivec
Rodil se je 16. maja 1965 na Srpenici, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Po študiju se je zaposlil na Elektro Primorska, v začetku kot projektant in kasneje investitor. Bil je aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in poveljnik Civilne zaščite v Občini Bovec. Med letoma 2002 do 2011 je bil župan občine Bovec, od leta 2004 je poslanec. V zadnjem mandatu je bil predsednik komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Zvonko Lah
Rodil se je 21. januarja 1958 v Novem mestu, po poklicu je strojni tehnik. Po končani srednji šoli 1976 se je zaposlil v podjetju Trimo Trebnje. V trinajstih letih je opravljal različna dela, od konstruktorja do vodje gradbišč. Leta 1991 se je odločil za pot samostojnega podjetnika. Štiri mandate je bil nepoklicni župan občine Mirna Peč, za poslanca je bil prvič izvoljen leta 2008.

Suzana Lep Šimenko
Suzana Lep Šimenko se je rodila 30. 10. 1979 v Mariboru. Leta 2002 je zaključila univerzitetni študijski program na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru na smeri splošni management. Tam tudi nadaljuje z magistrskim študijem. V letu 2012 se je kot svetovalka za področje gospodarstva zaposlila v kabinetu predsednika vlade, v letu 2012 in 2013 je bila tudi članica sveta Ajpesa. Trenutno je zaposlena na Zavarovalnici Maribor.

Tomaž Lisec
Rodil se je 19. februarja 1978 v Celju, leta 2004 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede, trenutno nadaljuje podiplomski študij na Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. V DZ je bil izvoljen že leta 2011, pred tem je bil zaposlen kot strokovni sodelavec poslanske skupine SDS v DZ. Je član občinskega sveta občine Sevnica.

Anže Logar
Rodil se je 15. maja 1976 v Ljubljani. Leta 2000 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2006 pa magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije. Leta 2000 se je zaposlil v SKB banki, leta 2003 pa v Evropskem parlamentu kot svetovalec za Slovenijo v poslanski skupini EPP. V obeh vladah Janeza Janše je bil direktor vladnega urada za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU pa je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega predsedstva Svetu EU. Trenutno je zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve.

Žan Mahnič
Rodil se je 12. januarja 1990 v Kranju. Po uspešno opravljeni maturi na škofjeloški gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje dodiplomski študij obramboslovja. Od leta 2013 je podpredsednik podmladka SDS. Od leta 2010 je član občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane. V novem sklicu DZ je najmlajši poslanec.

Bojan Podkrajšek
Rojen je 8. januarja 1968 v Celju. Zaključil je Srednjo kovinarsko šolo v Zrečah, 22 let je bil zaposlen v podjetju Unior v Zrečah, leta 2009 se je zaposlil v Stanovanjskem podjetju Konjice kot vodja vzdrževanja. Leta 1991 je aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo. Drugi mandat opravlja funkcijo podžupana občine Slovenske Konjice.

Marko Pogačnik
Rojen je 30. januarja 1972 v Trbovljah. Magistriral je na fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Delovne izkušnje je nekaj let pridobival v Avstriji in Italiji, dokler se ni leta 2000 zaposlil v podjetju Jelovica kot direktor maloprodaje. V času od 2005 do 2009 je bil direktor Slovenske odškodninske družbe. Leta 2011 je bil izvoljen v državni zbor, kjer je vodil preiskovalno komisijo za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu. V letu 2012 je bil kratek čas tudi državni sekretar na ministrstvu za finance.

Marijan Pojbič
Rodil se je 6. februarja 1961 v Mariboru. Leta 1980 je končal vojaško gimnazijo v Ljubljani. Sprva je delal v gostinstvu kot natakar, nato v tovarni papirja Paloma kot strojevodja, pozneje pa na občini Šentilj kot referent v komunali. Preden je leta 2011 nastopil poslansko funkcijo, je bil samostojni podjetnik in komercialist. Dva mandata je bil občinski svetnik občine Šentilj.

Andrej Šircelj
Rodil se je 28. februarja 1959 v Ljubljani, leta 1985 je diplomiral na ekonomski fakulteti, leta 2003 pa dokončal magistrski študij na pravni fakulteti v Mariboru. V mandatu od leta 1992 do 1996 je bil zaposlen na ministrstvu za finance kot svetovalec vlade za področje davkov, kasneje pa je deloval kot direktor področja za davčno in finančno svetovanje v revizijski hiši Deloitte & Touche. Leta 2005 je bil imenovan za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade z mandatom na ministrstvu za finance. Za poslanca je bil prvič izvoljen leta 2011.

Jože Tanko
Rojen je 16. aprila 1956 v Novem mestu. Diplomiral je na biotehniški fakulteti, po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Inles, kjer je opravljal vrsto del, od pripravnika do direktorja družbe. Kasneje se je za dve leti zaposlil v zasebni družbi Žaga Stari Log. Leta 1995 je bil izvoljen za župana občine Ribnica, mandat je ponovil še leta 1998. Za poslanca je bila prvič izvoljen leta 2000, od leta 2005 je bil tudi vodja poslanske skupine SDS.

Ljubo Žnidar
Rodil se je 22. decembra 1960 v Celju, po izobrazbi je diplomirani inženir gradbeništva in zaključuje magistrski študij na fakulteti za podiplomske državne in evropske študije. V letih 2008 do 2011 je vodil družbo DDC svetovanje, bil je član nadzornega sveta Kapitalske družbe. Bil je tudi župan občine Polzela. Leta 2011 je bil izvoljen za poslanca, vmes je opravljal tudi funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Poslanska skupina DeSUS je podvojila število članov:

Poslanska skupina je v novem mandatu več kot podvojila število svojih članov, v poslanskih klopeh pa iz preteklega mandata ostajajo štirje.

Julijana Bizjak Mlakar
Rojena je 7. septembra 1956 v Ljubljani, je magistra poslovne politike in organizacije ter profesorica matematike. Na Srednji ekonomski in naravoslovni šoli Rudolfa Maistra v Kamniku je poučevala matematiko in bila pomočnica ravnatelja. Pozneje je vodstvena mesta zasedala še v Zavarovalnici Triglav, na ZZZS in v Vzajemni. Bila je pobudnica Gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, v državni zbor je prišla že kot nadomestna poslanka na listi SD leta 2009, leta 2011 je iz SD izstopila. Je podžupanja občine Kamnik.

Karl Erjavec
Rodil se je 21. junija 1960 v Aiseauju v Belgiji, leta 1985 je diplomiral na pravni fakulteti. Do leta 1990 je bil zaposlen v gospodarstvu. Med letoma 1995 in 2000 je bil zaposlen na uradu varuha človekovih pravic RS kot vodja kabineta in direktor strokovne službe. V mandatu 2001 – 2004 je bil državni sekretar za pravosodno upravo na ministrstvu za pravosodje. V mandatu 2004 – 2008 je bil minister za obrambo. Leta 2008 je postal predsednik DeSUS, od novembra 2008 do februarja 2010 pa je ministroval na resorju za okolje in prostor. Od volitev leta 2011 je kot zunanji minister sodeloval tako v vladi Janeza Janše kot v vladi Alenke Bratušek.

Tomaž Gantar
Rojen je 21. marca 1960 v Kopru, leta 1987 je diplomiral na medicinski fakulteti, leta 1994 pa opravil specializacijo iz urologije. Od leta 1988 je bil zaposlen v Splošni bolnišnici Izola. Bil je občinski svetnik v mestni občini Koper, leta 2006 pa je postal župan Pirana. Od leta 2011 je bil minister za zdravje, tako v vladi Janeza Janše kot v vladi Alenke Bratušek, a je decembra lani s funkcije odstopil. Nato je nadaljeval z delom zdravnika.

Primož Hainz
Rojen je 4. februarja 1947 v Celju. Je diplomirani profesor zgodovine in sociologije. Bil je sekretar državnega sveta, pred upokojitvijo leta 2013 pa namestnik sekretarja državnega sveta.

Ivan Hršak
Rodil se je 25. decembra 1957. Je varnostni inženir, deloval je na različnih področjih, vodil je službo varstva pri delu, bil tehnični vodja v podjetju, vodil službo varovanja in komercialo na tem področju, vodil nabavno službo ter opravljal strokovne naloge s področij varnosti in zdravja pri delu. V DZ je bil prvič izvoljen leta 2011.

Franc Jurša
Rojen je bil 21. septembra 1953, končal je višjo pravno šolo. Med drugim je bil zaposlen v Kmetijski zadrugi Ljutomer kot direktor, na Kmetijskem kombinatu Gornja Radgona kot tehnolog, na občini Ljutomer pa kot strokovni sodelavec za kmetijstvo. Med letoma 2006 do 2010 je bil župan občine Ljutomer, od leta 2008 pa je tudi poslanec. V iztekajočem se mandatu je bil vodja poslanske skupine DeSUS.

Benedikt Kopmajer
Rojen je 5. marca 1956. Ima višjo izobrazbo, zaključil je pedagoško akademijo v Mariboru. Od leta 1977 je zaposlen v državni upravi, danes je predmetni učitelj in svetovalec za vojaške zadeve.

Marjana Kotnik Poropat
Rojena je 27. januarja 1944, je univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot 19 let je bila zaposlena v podjetju Koloniale Maribor. Leta 1987 se je zaposlila v podjetju PIK Maribor, leta 1992 pa je prevzela delo direktorice družbe Slavonija&Pik. Leta 1992 se je zaposlila v Občini Ruše. Dva mandata je bila delegatka zbora združenega dela Skupščine RS. V DZ je bila izvoljena že leta 2011, v novem mandatu pa je najstarejša poslanka.

Marinka Levičar
Rojena je 5. julija 1951 v Novem mestu, je diplomirana sociologinja. Bila je direktorica Zavoda Vzajemnost, skoraj 30 let je bila tudi odgovorna urednica revije Vzajemnost, ki je namenjena upokojencem. Letos se je upokojila.

Uroš Prikl
Rodil se je 18. septembra 1972 v Mariboru. Po končanem študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist, se je za krajši čas zaposlil v podjetju Paloma. Od maja 2001 do februarja 2012 je služboval na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Med letoma 2012 in 2014 je bil generalni sekretar na ministrstvu za zdravje. Od marca letos je direktor Doma pod gorco v Mariboru.

V SD polovica starih, polovica novih obrazov:

Polovica poslancev te stranke je v poslanskih klopeh že sedela, polovica pa jih v DZ prihaja na novo.

Matjaž Han
Rodil se je 17. januarja 1971 v Radečah. Po končani Srednji trgovsko-komercialni šoli v Celju je leta 1992 ustanovil družinsko podjetje, kjer je do leta 2004 opravljal delo direktorja. Leta 2004 je bil prvič izvoljen v državni zbor, od leta 2006 do leta 2011 je bil tudi župan Radeč. V DZ je med letoma 2009 in 2013 vodil odbor za gospodarstvo. Leta 2013 pa je prevzel vodenje poslanske skupine SD.

Andreja Katič
Rojena je 22. decembra 1969, je univerzitetna diplomirana pravnica, od leta 1998 opravlja delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje. Bila je članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru. Je članica sveta Zdravstvenega doma Velenje ter predsednica Združenja tajnikov oz. direktorjev občinskih uprav občin Slovenije.

Bojana Muršič
Rodila se je 20. septembra 1971 v Mariboru. Leta 2013 je zaključila magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Njena poklicna pot se je začela leta 1998, ko se je zaposlila v občinski upravi Občine Ruše. Leta 2007 je postala direktorica občinske uprave v Občini Oplotnica, leta 2010 pa direktorica občinske uprave občine Ruše.

Matjaž Nemec
Rodil se je 10. aprila 1980 v Šempetru pri Gorici. Je diplomant mednarodnega poslovanja, delovne izkušnje je sprva pridobival v zasebnem sektorju, kjer je deloval v prodaji in v marketingu. Od leta 2007 pa je osebni tajnik Boruta Pahorja, najprej kot predsednika vlade in nato predsednika republike. Dva mandata je tudi svetnik občine Miren Kostanjevica.

Janko Veber
Rodil se je 30. julija 1960 v Ljubljani. Je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, po diplomi se je zaposlil na kočevski občini, nato pa kot vodja razvoja v podjetju Hydrovod Kočevje-Ribnica. Leta 1990 je postal direktor tega podjetja. Štiri mandate, od leta 1994, je bil župan občine Kočevje, v državni zbor pa je bil prvič izvoljen leta 1996. Februarja 2013 je bil izvoljen za predsednika državnega zbora.

Dejan Židan
Rojen je 16. oktobra 1967 v Mariboru. Leta 1992 je zaključil študij na veterinarski fakulteti, njegova prva zaposlitev je bila v Živinorejskem veterinarskem zavodu za Pomurje, leta 1995 pa je nastopil delo na Veterinarskem zavodu Slovenije. Od leta 2000 je opravljal še naloge koordinatorja in nato vodje območne enote Murska Sobota. Od januarja 2007 je bil predsednik uprave Skupine Panvita. Leta 2010 je postal minister za kmetijstvo v vladi Boruta Pahorja, leta 2011 je bil izvoljen za poslanca in je vodil odbor za kmetijstvo, leta 2013 pa je znova postal minister za kmetijstvo in okolje v vladi Alenke Bratušek. Od leta 2012 je bil podpredsednik SD, po letošnjih evropskih volitvah pa je začasno prevzel vodenje stranke.

Združena levica ima najmlajšo poslansko skupino:

Vsi njihovi poslanci bodo v poslanske klopi sedli prvič, poslanska skupina pa je v povprečju najmlajša. Na listi Združene levice je bila izvoljena le ena ženska.

Matjaž Hanžek
Rojen je 13. avgusta 1949 v Slovenj Gradcu. Leta 1977 je diplomiral iz sociologije, nato se je zaposlil v Zavodu za družbeno planiranje. Bil je član umetniške skupine OHO, izdal je nekaj pesniških zbirk. Med letoma 2001 in 2007 je bil varuh človekovih pravic, leta 2011 pa je postal predsednik Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije, ki jo vodi še danes. Trenutno je upokojen.

Miha Kordiš
Je študent, rojen 6. marca 1989. Leta 2011 se je posvetil gibanju Mi smo univerza, med drugim je sodeloval v nekaterih protestih, med drugim v zasedbi trga pred ljubljansko borzo in zasedbi Filozofske fakultete. Vstopil je v programski odbor Delavsko-punkerske univerze, leta 2012 je ustanovil Študentsko društvo Iskra, sodeloval je v delavskih protestih zoper varčevalne ukrepe in vseslovenskih ljudskih vstajah. Je ustanovni član Iniciative za demokratični socializem.

Luka Mesec
Rojen je 1. julija 1987. Je diplomant evropskih študij, koordinator sveta Iniciative za demokratični socializem in direktor Inštituta za delavske študije.

Matej Tašner Vatovec
Rojen je 6. februarja 1983 v Kopru. Je doktor filozofije, zaposlen kot raziskovalec na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Poleg akademskega dela je organiziral različne civilnodružbene dogodke, predvsem v Kopru oz. na Slovenski obali.

Violeta Tomić
Rojena je 22. januarja 1963, je diplomirana dramska igralka. Kot samostojna delavka v kulturi opravlja delo igralke, TV voditeljice, režiserke in pedagoginje. Leta 2011 se je pridružila Demokratični stranki dela, od leta 2013 pa je njena podpredsednica. Maja letos je kot nosilka liste Združene levice kandidirala tudi za evropsko poslanko.

Franc Trček
Rodil se je 3. januarja 1969 v vasi Zilje v Beli krajini. Leta 2001 je doktoriral na Fakulteti za družbene vede. Med letoma 2009 in 2011 je bil predstojnik katedre za analitsko sociologijo na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, sicer pa je izredni profesor in raziskovalno deluje v Centru za prostorsko sociologijo. Znan je kot aktivist protestnega gibanja v Mariboru.

V NSi mandate obdržali vsi štirje poslanci preteklega sklica:

Mandate so obdržali vsi štirje poslanci preteklega sklica, pridružil pa se jim je še novinec.

Iva Dimic
Rojena je 28. oktobra 1972, je diplomirana ekonomistka, 20 let je bila zaposlena v gospodarstvu. Najprej je bila zaposlena v Pekarni Vrhnika, nato v družbi Žito. Tam je bila produktni vodja svežega programa, nato pa je poklicno pot nadaljevala na različnih delovnih mestih, od produktnega menedžerja v marketingu do vodje prodajnega področja za ključne kupce. Za poslanko je bila prvič izvoljena leta 2011.

Jožef Horvat
Rodil se je 8. julija 1955 v Žižkih, je univerzitetni diplomirani fizik. Po študiju se je zaposlil v Muri v službi za informatiko, nato pa postal direktor te službe. Leta 2004 je bil izvoljen v DZ. V prvi polovici leta 2009 je v Muri delal na razvoju novega poslovnega informacijskega sistema. Za poslanca je bil ponovno izvoljen leta 2011.

Ljudmila Novak
Rodila se je 1. avgusta 1959 v Mariboru. Diplomirala je iz slovenskega in nemškega jezika, med letoma 1983 in 1985 je poučevala v Srednješolskem centru Murska Sobota, nato pa eno leto v Dekliškem vzgajališču Višnja Gora, kjer je bila tudi vodja srednje šole. Od leta 1986 do leta 2004 je poučevala v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. Leta 2001 je postala županja Moravč, na prvih evropskih volitvah leta 2004 pa je dobila mandat evropske poslanke. Leta 2008 je bila izvoljena za predsednico NSi. Po volitvah leta 2011 je postala poslanka v DZ, v času druge vlade Janeza Janše pa je dobro leto opravljala funkcijo ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Matej Tonin
Rojen je 30. julija leta 1983, leta 2007 je postal univerzitetni diplomirani politolog, leta 2010 pa je magistriral. Od začetka leta 2007 do oktobra 2008 je bil zaposlen v DZ kot svetovalec za področje odnosov z javnostmi. Novembra 2008 je ustanovil podjetje Vizija. Konec leta 2010 je bil izvoljen za podpredsednika NSi, leta 2011 pa za poslanca. V preteklem mandatu je bil vodja poslanske skupine NSi.

Jernej Vrtovec
Rojen je 24. maja 1985 v Postojni, diplomiral je na Teološki fakulteti. S politiko se je začel ukvarjati že v srednji šoli, ko je ustanovil občinski odbor NSi v Komnu. Leta 2005 je bil izvoljen za generalnega sekretarja podmladka NSi, leta 2009 pa je postal njegov predsednik. Trenutno je predstavnik NSi za odnose z javnostmi.

V ZaAB enakomerna zastopanost spolov:

Med njimi so trije v državnem zboru že sedeli. Poslanska skupina je enakomerno zastopana po spolu, saj sta med njenimi poslanci dve ženski in dva moška.

Mirjam Bon Klanjšček
Rodila se je 18. julija 1954 v Postojni. Po diplomi na ljubljanske Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo je končala magistrski študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Poklicno pot je leta 1978 začela kot učiteljica matematike na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici, od leta 1990 je poučevala matematiko na Gimnaziji v Novi Gorici. Od aprila 2013 do februarja 2014 je bila poslanka v DZ, od leta 2006 je tudi občinska svetnica v Mestni občini Nova Gorica.

Alenka Bratušek
Rodila se je 31. marca 1970 v Celju. Diplomirala je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, leta 2006 pa na Fakulteti za družbene vede opravila magisterij na temo menedžmenta neprofitnih organizacij. Z delom je začela v zasebnem podjetju, od leta 1995 pa je na ministrstvu za gospodarstvo sodelovala pri postavljanju mreže za pospeševanje malega gospodarstva. Leta 1999 se je zaposlila na ministrstvu za finance, kjer je več let vodila direktorat za proračun. Leta 2011 je bila izvoljena za poslanko na listi Pozitivne Slovenije, januarja 2013 pa je postala predsedujoča stranki. Februarja istega leta je bila izvoljena za prvo predsednico vlade v zgodovini samostojne države. Po razkolu v PS je ustanovila ZaAB.

Jani Möderndorfer
Rojen je 3. oktobra 1965, je tolmač slovenskega znakovnega jezika. Od leta 1998 je član mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sprva kot član LDS, od leta 2006 pa kot član Liste Zorana Jankovića. Od takrat pa do decembra 2011 je bil tudi podžupan Ljubljane. Za poslanca je bil izvoljen leta 2011 na listi Pozitivne Slovenije, postal je vodja poslanske skupine. Po razkolu v stranki je prestopil v poslansko skupino ZaAB, ki jo je prav tako vodil. Opravlja tudi funkcijo predsednika Košarkarskega kluba Union Olimpija Ljubljana.

Peter Vilfan
Rojen je 29. junija 1957 v Mariboru, je ekonomski tehnik. V košarkarski karieri je igral za vrhunske klube v bivši Jugoslaviji, z jugoslovansko reprezentanco je osvojil štiri medalje na velikih tekmovanjih, vključno z naslovom svetovnega prvaka. Po osamosvojitvi je bil prvi kapetan slovenske košarkarske reprezentance, po koncu kariere pa je postal televizijski športni komentator. Za poslanca PS je bil izvoljen leta 2011, a je zaradi povzročitve prometne nesreče maja letos odstopil.

Predstavnika narodnosti še naprej Battelli in Göncz:

Poslanca manjšin ostajata Roberto Battelli in Laszlo Göncz, ki na volitvah nista imela protikandidatov. Oba poslansko funkcijo opravljata že vrsto let, Battelli vse od prvih volitev.

Roberto Battelli
Rojen je 19. oktobra 1954 v Pulju na Hrvaškem. Po končani gimnaziji se je vpisal na ljubljansko Filozofsko fakulteto, a študija ni končal. Leta 1975 se je zaposlil na italijanskem programu TV Koper-Capodistria in začel delati v uredništvu dnevnoinformativnih oddaj ter sčasoma postal urednik. Leta 1988 se je zaposlil kot dopisnik časopisa La Voce del Popolo. Leta 1990 je bil izvoljen v družbenopolitični zbor Skupščine RS. V državni zbor je bil ponovno izvoljen v letih 1992, 1996 in 2000, 2004, 2008 in 2011.

Laszlo Göncz
Rojen je 13. aprila 1960 v Murski Soboti. Je doktor zgodovine, bil je direktor Zavoda za kulturo madžarske narodnosti. Za poslanca madžarske narodne skupnosti je bil prvič izvoljen leta 2008, ko je zamenjal svojo svojo dolgoletno predhodnico Mario Pozsonec. V DZ je bil izvoljen tudi leta 2011 in na tokratnih volitvah.

(sta)

drzavni zbor parlament

Državni zbor RS

 

 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen