Poslanci SDS o sanaciji gozdov po žledolomu in o razvoju slovenske lesne industrije

2

Poslanska skupina SDS je danes vložila zahtevo za sklic nujne sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, na kateri bi govorili o sanaciji gozdov po žledolomu. Opozoriti želijo, da zaradi zamude pri sanaciji iglavcev gozdovom grozi še sekundarna škoda po podlubnikih, ki bi bila lahko po pesimističnih napovedih še večja kot po žledu.

V začetku februarja je žledolom poškodoval preko devet milijonov kubičnih metrov dreves v slovenskih gozdovih, od tega je bilo poškodovanih tri milijone kubičnih metrov iglavcev.

Sanacija iglavcev bi morala biti končana do 15. maja, vendar naj bi bilo do prvega tedna maja v celoti saniranih le 23 odstotkov poškodovanih iglavcev, so zapisali v SDS.

Opozarjajo, da je delež saniranih gozdov izjemno nizek, še zlasti je nizek v državnih gozdovih, kjer je saniranih le 14 odstotkov poškodovanih iglavcev.

“Če se podlubniki namnožijo, bodo začeli napadati tudi zdrava in vitalna drevesa, zaradi česar se bo škoda na gozdnih sestojih še dodatno povečala,” v zahtevi poudarjajo poslanke in poslanci SDS.

Opozarjajo tudi, da ministrstvo za kmetijstvo in okolje ni imelo pripravljenega načrta ukrepanja ob naravnih ujmah v gozdarstvu.

“Prav tako je ministrstvo za kmetijstvo in okolje obljubilo do 100 milijonov evrov ugodnega dolgoročnega kredita za sanacijo gozdov s strani Evropske investicijske banke, pa iz tega ni bilo nič,” so poudarili.

“Minister Dejan Židan je takoj po žledolomu napovedal, da bo preprečil manipulacije prekupčevalcev na trgu lesa in napovedal ustanovitev državnega podjetja, ki naj bi odkupovalo les po določenih minimalnih cenah od lastnikov, ga skladiščilo in z ugodnimi prodajnimi cenami omogočilo razvoj slovenske lesne industrije, a je projekt povsem zastal,” še izpostavljajo v SDS.

Predlagatelji nujne seje še menijo, da se mora Židan 100-odstotno angažirati, da prepreči skorajda nepopravljive ali dolgoročne posledice pojava lubadarja.

Odboru predlagajo, da po opravljeni razpravi sklene, da sanacija gozdov ni izvedena v skladu s pričakovanji in zavezami ministrstva, zato naj se mu naloži, da v roku 14 dni pripravi ukrepe skupaj z zagotovitvijo finančnih virov, s katerimi bo pospešena sanacija gozdov, še posebej v državnih gozdovih. (sta)

SDS_logo_tabla

Št. komentarjev: 2
  1. dzi nu nje ja pravi

    Dol z udbo-janševizmom.To je treba najprej počistiti.

  2. tajkuni z doba pravi

    Nagnat jih je treba iz parlamenta v gozd delat ne pa pametovat in filozofirat v gozd z njimi

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen