Odprt razpis za direktorja Viba filma se izteče 23. maja

0

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana. Vibo trenutno vodi v.d. direktorja Vojko Stopar. Funkcijo v.d. direktorja je prevzel januarja letos, potem ko je bil z mesta direktorja javnega zavoda predčasno razrešen Igor Prodnik. Razpis je odprt do 23. maja.

Izbrani kandidat mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev imeti ustrezno izobrazbo in najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu. Od njega se zahteva tudi poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma. Kandidati morajo k prijavi priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let.

Minister za kulturo Uroš Grilc je Prodnika s funkcije direktorja Vibe predčasno razrešil zaradi kršitev na področju zaposlovanja v povezavi z javnofinančnimi predpisi ter kršitev na kadrovsko pravnem področju. Prodnik je očitke zavrnil ter jih ocenil kot neutemeljene. (sta)

viba film

Filmski studio Viba film Ljubljana

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen