Izteka se rok za prijavo na razpis za direktorja Uradnega lista RS

0

Danes se izteče rok za prijavo na razpis za direktorja javnega podjetja Uradni list RS za dobo štirih let. Med pogoji je univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri oz. primerljiva izobrazba po bolonjskem programu, kandidat pa ne sme biti poslanec ali funkcionar politične stranke. Kandidati lahko prijavo oddajo še do polnoči.

Razpis so konec aprila objavili na podlagi sklepa nadzornega sveta. Poleg ustrezne izobrazbe morajo kandidati izpolnjevati tudi jezikovne pogoje, in sicer aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika. Prav tako morajo imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih vodilnih ali vodstvenih mestih.

Poleg življenjepisa morajo kandidati k prijavi na razpis priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja družbe za štiriletno mandatno obdobje na največ petih tipkanih straneh. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za čas mandata, izbrani kandidat pa ima možnost ponovnega imenovanja.

Direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe izmed kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge oziroma prijave na razpis. Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati poslati danes do polnoči, o izbiri pa bodo obveščeni v 20 dneh po izteku roka za prijave. (sta)

uradni list rs

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen