Ljubljana objavila razpis za prenovo Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga

2

Ljubljanska občina je na spletni strani objavila razpis za prenovo Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga v Ljubljani. Rok za oddajo prijav je 12. maj, ko bo v prostorih mestne uprave ljubljanske občine potekalo tudi javno odpiranje ponudb.

Predmet prenove je Cankarjevo nabrežje od Stritarjeve ulice do Čevljarskega mostu, vključno z Ribjim trgom, prenova pa bo potekala v dveh fazah. Prva faza bo obsegala Cankarjevo nabrežje od Tromostovja do vključno Ribjega trga, druga pa Cankarjevo nabrežje od Ribjega trga do Čevljarskega mostu.

Ustrezen ponudnik med drugim ne sme biti v nobeni državi pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, na dan oddaje ponudbe ne sme imeti neplačanih zapadlih obveznosti pri plačilih prispevkov za socialno varnost ali pri plačilih davkov v vrednosti 50 evrov ali več, zagotoviti pa mora, da proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja.

Ljubljanska občina bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozvala k pogajanjem. Predmet pogajanj bo cena del.

Projekt se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014. Financirali ga bosta ljubljanska občina s proračunskimi sredstvi in delno EU, če bo kandidatura ljubljanske občine za sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj uspešna. (sta)

ljubljana 5636

Ljubljana Cankarjevo nabrežje

Št. komentarjev: 2
  1. Janez+ pravi

    Kolikšna pa je provizija za šerifa?

  2. runkl pravi

    runkl@original

    Tudi v Mariboru imamo nabrežje in tudi v Mariboru je bil razpis in provizije in po nekaj letih je še vedno samo nabrežje, kot je bilo… 🙁

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen