Išče se bodoči direktor Uradnega lista RS

0

Na spletnih straneh uradnega lista in v nekaterih časnikih so objavili razpis za direktorja javnega podjetja Uradni list RS za dobo štirih let. Med pogoji je univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri oziroma primerljiva izobrazba po bolonjskem programu, kandidat ne sme biti poslanec ali funkcionar politične stranke.

Razpis so objavili na podlagi sklepa nadzornega sveta, sprejetega v četrtek. Poleg ustrezne izobrazbe morajo kandidati izpolnjevati tudi jezikovne pogoje, in sicer aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika. Prav tako morajo imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih vodilnih ali vodstvenih mestih.

Poleg življenjepisa morajo kandidati k prijavi na razpis priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja družbe za štiriletno mandatno obdobje na največ petih tipkanih straneh. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za čas mandata, izbrani kandidat pa ima možnost ponovnega imenovanja.

Direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe izmed kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge oziroma prijave na razpis. Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati poslati do vključno 7. maja do 24. ure. O izbiri pa bodo kandidati obveščeni v 20 dneh po izteku roka za prijave na razpis. (sta)

uradni list

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen