Eko sklad podaljšal razpis za okoljske naložbe. Nerazdeljenih še približno 15 milijonov evrov.

0

Eko sklad je podaljšal javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov, na podlagi katerega je bilo razpisanih 24 milijonov evrov ugodnih kreditov. Nerazdeljenih je ostalo še približno 15 milijonov evrov, prijaviti pa se je mogoče do 30. junija.

Eko sklad je poziv za kreditiranje okoljskih naložb podjetij objavil februarja lani, ko je prijaviteljem za posamezno naložbo ponudil kredite v višini od 25.000 do dva milijona evrov.

Med drugim so na voljo še krediti za naložbe v nova osebna vozila s pogonom na plin, priklop na plinovod na degradiranih območjih, gospodarjenje z odpadki, čistilne naprave in tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja voda ter v kanalizacijska omrežja.

Poleg tega so krediti na voljo tudi za začetne naložbe v nove tehnološke linije za proizvodnjo izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja, so sporočili iz Eko sklada.

S kreditom Eko sklada lahko investitor financira do 90 odstotkov priznanih stroškov naložb v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, do 80 odstotkov priznanih stroškov naložb v gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovito rabo vode ter do 75 odstotkov priznanih stroškov začetnih naložb v okoljske tehnologije.

Obrestna mera znaša trimesečni Euribor, povečan za 1,5 odstotne točke oz. več, pri čemer se upoštevajo omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Odplačilna doba kreditov z vključenim največ enoletnim moratorijem je največ 15 let oz. v primeru nakupa opreme in vozil največ pet let.

Na Eko skladu pa pripravljajo že nov istovrsten javni poziv, ki bo odprt po zaključku dosedanjega. Tako bodo investitorjem ves čas na voljo ugodna kreditna sredstva za financiranje okoljskih naložb. (sta)

eko sklad

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen