Kras kot pomembno območje med Slovenijo in Italijo

5

Konec meseca se zaključuje čezmejni projekt Kras – Carso, ki je povezal 17 kraških občin in drugih institucij na slovenski in italijanski strani državne meje. Iz evropskih sredstev za regionalni razvoj so pridobili tri milijone evrov in jih razdelili med sodelujoče partnerje tako, da je vsak nekaj pridobil.

Projekt Kras – Carso so izvajali na območju matičnega Krasa ter z njim spodbujali trajnostne teritorialne integracije območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo. Cilj projekta je bilo izvajanje aktivnosti, s katerimi so želeli zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov na čezmejni ravni.

Tako so izdelali dokumente s smernicami za sprejem enotnih meril pri planiranju prostorskega razvoja ter upravljanja okoljskih in naravnih virov z namenom ohranjanja narave in okoljske dediščine ob upoštevanju potreb razvoja in kvalitete življenja lokalnega prebivalstva.

Opravljenih je bilo tudi več posegov za izboljšanje privlačnosti in prepoznavnosti tega območja. Tako so v Sežani uredili informacijski center Krasa in živi muzej Krasa, izdelali GPS-sledi za uporabo poti na območju tržaškega Krasa ter študijo pobud za preprečevanje nevarnosti požarov v gozdovih, dopolnili sprejemni center Gradina pri Doberdobu, uredili del poti ob Škocjanskih jamah ter na območju Cerja ter podaljšali gozdno učno pot Josefa Ressla.

Pripravljena je bila tudi celostna grafična podoba projekta predvsem z namenom prepoznavnosti projekta ter promocije celostnega območja Krasa. Poleg tega so pripravili tudi različen informativni material, namenjen obiskovalcem matičnega Krasa.

Spodbujeni zaradi dobrih rezultatov projekta, ki se zaključuje, so kraški župani v tem tednu podpisali dogovor o nadaljevanju skupnega sodelovanja. Kot najboljšega za doseganje skupnih ciljev v prihodnje so prepoznali vzpostavitev čezmejnega geoparka Kras, ki bi obenem pomenil izvedbeni del projekta Kras – Carso. Geopark je namreč oblika dolgoročnega upravljanja geografsko zaokroženega območja, ki bi na osnovi geološke in druge dediščine prispeval k spodbujanju ekonomskega razvoja, ohranjanju in promociji kraškega prostora.

Prihodnje sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in zavodi bi radi nadaljevali v obliki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar podpira tudi Čezmejno razvojno partnerstvo Krasa 2014 – 2020, h kateremu so zainteresirani partnerji pristopili s podpisom izjave. (sta)

Kras - Carso

Slovenski in italijanski Kras

Št. komentarjev: 5
 1. barbum pravi

  bumba

 2. barbum pravi

  umbar

 3. barbum pravi

  …bumbar

 4. jubu pravi

  …ali pa, rabiš mojo pomoč? 😀

  Boris Pahor je rekel
  kadar govoriš o enih, moraš govoriti o vseh, ali pa molčati o vseh .
  Drugače je vse postavljanje resnice na glavo

 5. jubu pravi

  …ali pa, rabiš mojo pomoč? 😀 😀

  Boris Pahor je rekel

  kadar govoriš o enih, moraš govoriti o vseh, ali pa molčati o vseh .

  Drugače je vse postavljanje resnice na glavo

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen