O premoženju Janeza Janše še enkrat. Za vse tiste, ki bolj počasi “štekajo” ali pa ignorirajo pojasnila!

110

Na spletni strani SDS so objavili govor predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki ga je imel 27. februaja 2013 v Državnem zboru. Že takrat je argumentirano in v celoti zanikal navedbe iz poročila KPK o svojem premoženju. Takrat je med drugim dejal: “Komisija je namerno spregledala ne samo očitna dejstva, ampak tudi uradne dokumente, s katerimi je razpolagala in tudi ignorirala vsa logična pojasnila.”

V luči zadnjih zapisov v medijih o njegovem premoženjskem stanju, je govor v celoti aktualen še danes in ga za tiste, ki bolj počasi dojemajo nekatere stvari, objavljamo tudi na Politikis.si.

“Objavljamo nelektoriran magnetogram govora predsednika SDS v Državnem zboru, dne 27. februarja 2013. V svojem nastopu je v celoti demantiral navedbe poročila KPK in med drugim dejal: “Kakorkoli seštevamo številke, ki se pojavljajo, do te vsote ne pridemo po nobenem ključu, tudi če bi vse to, kar komisija navaja, držalo.”

Javno navajanje razlogov za rušenje vlade v zadnjih tednih in tudi posledično za današnje glasovanje o konstruktivni nezaupnici, ki so jih navajali predlagatelji, lahko v grobem razvrstimo na dve skupini oziroma v dve kategoriji. Na začetku tega procesa se je kot glavni razlog navajalo poročilo Klemenčič-Praprotnikove korupcijske komisije. To so navajali kot razlog predvsem v Državljanski listi in v DeSUS. V drugo kategorijo lahko uvrstimo razloge, ki smo jih slišali v javnosti in deloma tudi v dveh današnjih nastopih in bi jih lahko strnili okrog nasprotovanja stabilizaciji bančnega sistema oziroma ustanovitvi slabe banke, nasprotovanju Zakonu o Slovenskem državnem holdingu in nasploh varčevalnim ukrepom oziroma programu, kot je bilo nekajkrat rečeno, neoliberalistične Vlade. Te razloge so kot glavne navajali predvsem v poslanskih skupinah oziroma strankah Pozitivne Slovenije in Socialnih demokratov.

Dovolite mi, da najprej nekaj rečem o teh dveh skupinah oziroma kategorijah razlogov, bolje rečeno povodov, zaradi katerih naj bi se danes tukaj zbrali na tej izjemni seji. Letošnje leto, leto 2013, se je začelo za Slovenijo zmerno optimistično. Pod streho so bili štirje od petih ključnih ukrepov, načrtovanih v lanskem letu za izhod iz krize, zadolževanje Slovenije se je pocenilo, zanimanje tujih investitorjev za vlaganje v državo je poraslo, beležili smo tudi zmeren porast gospodarskega optimizma. Nato pa je bilo 8. januarja objavljeno poročilo Klemenčič-Praprotnikove korupcijske komisije. Osnutek poročila mi v nasprotju z zakonom ni bil poslan in nanj v zakonskem roku 7 dni nisem mogel dati pripomb, ki bi morale biti nato na spletni strani komisije tudi javno objavljene skupaj s poročilom. S poročilom o delu, ki se ne nanaša nanj, je bil protizakonito predhodno seznanjen eden od preiskovancev, in sicer predsednik Državljanske liste Gregor Virant. Ta je naslednji dan takoj po objavi poročila zahteval moj odstop.

S tem dejanjem se je v Sloveniji začelo virantovanje oziroma politična kriza. Klemenčič-Praprotnikova korupcijska komisija mi je septembra lani poslala 14 vprašanj. Na vseh 14 vprašanj sem odgovoril. Za komisijo sem kljub pomanjkanju časa, ker sem bil v roku, ki je bil določen, en teden v New Yorku na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, zbral tudi obsežno dokumentacijo. Komisija je na primer zahtevala pogodbi izpred 20 let, čeprav za to nima nikakršne zakonske podlage, vendar sem ji tudi to poslal. Takšne pogodbe pred 1.1.2004 je brez zakonske osnove zahtevala tudi od različnih pravnih oseb. Na pogovoru na komisiji so mi dejali, da imajo pridobljene vse izpiske bančnih transakcij, zato jih sam posebej nisem niti zbiral niti preverjal. Komisiji nisem poslal, čeprav so to izrazili v pismu, kopij položnic in odrezkov različnih letalskih kart za čas pred letom 2011, ker smo tovrstne odrezke tega leta ob selitvi v Šentilj pri Velenju zavrgli. To sem komisiji povedal. Če bi imel čas, bi vse to lahko zbiral pri različnih naslovnikih, vendar se mi je zdelo popolnoma odveč zbirati potrdila o plačilu položnic za nekaj evrov izpred 6 ali 7 let.

Pravniki so mi dejali tudi, da bom osnutek poročila v skladu z zakonom dobil pred objavo v 7-dnevni pregled in da lahko v tistem času pridobim dodatna pojasnila, če komisija s kakšnim odgovorom ne bo zadovoljna. Kot je znano, se to ni zgodilo. Klemenčič-Praprotnikova korupcijska komisija je poročilo objavila kot dokončno in ga pospremila z izrazitimi političnimi kvalifikacijami. Ko sem ga prebral, sem zelo jasno povedal, kaj v tem poročilu drži in kaj ne drži. Dve ugotovitvi glede nekajmesečnih zamud in napačne cene pri avtomobilu ste držali in to sem tudi pojasnil. Vse ostale očitke sem zavrnil in zato obstajajo neizpodbitni dokazi. Poglejmo zdaj te očitke.

V dokončnem mnenju, na katerega ni bilo možno dati nobene pripombe, je komisija zapisala: “V postopku nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika stranke SDS, je komisija ugotovila: prvič, da zavezanec v času opravljanja funkcij predsednika Vlade in poslanca v nadzorovanem obdobju med 30.1.2004 in 24.5.2012 sploh ni prijavil poroštva stranki pri najemu kredita v višini 500 tisoč evrov leta 2011.” To poroštvo je bilo vmes odpravljeno, šlo je za napako. O tem me poroštvena komisija nikoli ni nič povprašala. Če bi me, bi ji to povedal.

Nadalje: “Ni prijavil poroštva fizični osebi/družinskemu članu pri najemu posojila v višini 125 tisoč evrov januarja 2012.” To ne drži. To poroštvo je bilo javljeno z dopisom komisiji dne 24.4.2012. Ta dopis komisija ima in ga je namerno spregledala. Kar se tiče zamud, ki mi jih očita komisija – bile so nekajmesečne zamude, vendar te niso spremenile dejanskega stanja. Hkrati pa sama komisija, čeprav naj bi bil to državni organ, ki zahteva spoštovanje, za leto 2011 zamuja s svojim poročilom Državnemu zboru več kot eno leto. Mislim, da je prišlo šele pred nekaj dnevi v Državni zbor. Če komisija drugim očita zamude, potem bi morala tudi sama bolj spoštovati svoje roke. To ne opravičuje ne mene ne komisije, kaže pa na to, da veljajo dvojni kriteriji.

Drugič, komisija mi očita razpolaganje s premoženjem nepojasnjenega izvora, in sicer citiram: “Na podlagi analize dejanskega premoženja zavezanca in njegove porabe je komisija ugotovila, da je zavezanec v omenjenem nadzorovanem obdobju razpolagal s premoženjem oziroma je kril stroške, ki v višini najmanj 210 tisoč evrov presegajo njegove uradne prihodke oziroma sredstva, katerih vir je znan.” To ne drži. Tako jaz kot moji sodelavci smo večkrat seštevali vse številke v poročilu, ampak v sicer zelo obsežnem poročilu ni nobenega izračuna, skupnega izračuna, ki bi utemeljeval to trditev. Kakorkoli seštevamo številke, ki se pojavljajo, do te vsote ne pridemo po nobenem ključu, tudi če bi vse to, kar komisija navaja, držalo.

Ta trditev, ki so jo povzeli tudi nekateri tuji mediji kot glavni očitek, je popolnoma izmišljena. Da je komisija v obrazložitvi, ko skuša brez izračunov dokazati to trditev, navaja naslednje. “Prvič, sofinanciranje nepremičnin s premoženjem nepojasnjenega izvora. Neodgovorjeno je ostalo vprašanje, na kakšen način in iz katerega vira je zavezanec soprogi plačal 32 tisoč 500 evrov kupnine in kako je bratu plačal 15 tisoč evrov kupnine, ki naj bi ju omenjena založila zanj. S temi sredstvi namreč zavezanec na podlagi analize uradno preverljivih prihodkov in odhodkov ni razpolagal.” Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 51. členu določa, da je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, skupno premoženje. Zakaj bi moral soprogi plačati nekaj, kar je skupnega in zakaj moram to posebej pojasnjevati? Prispevek brata sem komisiji pojasnil. Obstajajo tudi dokumenti sodišč o dedovanju, ki so komisiji dosegljivi.

“Komisija je nadalje ugotovila, da je zavezanec pred nakupom hiše v Silovi pri Velenju prodajalcu plačal aro v višini 5 tisoč evrov, in sicer v gotovini. Izvora omenjene gotovine ni prepričljivo pojasnil, dejal je zgolj, da gre za prihranke širše družine.” Komisiji sem pojasnil, da je bilo aro treba zbrati v zelo kratkem času in jo izročiti nepremičninskemu posredniku za garancijo in smo jo zbrali s pomočjo sorodnikov. Kaj je tu nepojasnjeno?

Nepojasnjen vir vzdrževanja nepremičnin. Citiram: “Komisija je ugotovila, da so bili stroški vzdrževanja nepremičnin redno plačani, vendar ne vedno s strani zavezanca oziroma ne iz uradno preverljivih dohodkov zavezanca. Za vrsto nepremičnin, ki jih je imel v lasti oziroma v solasti zavezanec, torej skozi skoraj celotno nadzorovano obdobje ni izkazano, da bi stroške rednega vzdrževanja nepremičnin plačeval sam oziroma iz uradno preverljivih premoženjskih virov. Zavezanec je komisiji na razgovoru in v dodatnih pisnih pojasnilih pojasnil, da od leta 2006, ko sta s soprogo osnovala skupno gospodinjstvo, tekoče stroške oziroma položnice ter druge stroške gospodinjstva večinoma plačuje soproga, pri čemer pa kljub pozivu ni predložil nobenih dokazil ali izkazov.” Nadalje: “Glede na javno objavo zavezanca …” – ne vem, kje je bilo to javno objavljeno – ” … z dne 1.12.2011, da ima njegova soproga najeto posojilo v višini 125 tisoč evrov in mesečno plačo tisoč 820 evrov in da njena mesečna obveznost pri vračanju kredita znaša približno polovico plače, je neprepričljivo tudi pojasnilo zavezanca, da vse mesečne stroške nepremičnin pokriva soproga. Iz prometa na tekočem računu zavezanca sicer izhaja, da je ta soprogi nakazoval sredstva, v tem času skupaj 13 tisoč evrov, vendar ni izkazal, da bi bila ta sredstva namenjena plačevanju tekočih stroškov oziroma čemu so bila namenjena.”

Te trditve so neprimerne že same po sebi. Komisija jih tudi napiše zlonamerno, ker razpolaga z naslednjimi dejstvi. Prvič, komisiji sem dostavil podnajemno pogodbo za stanovanje v Ljubljani za leto 2010 in leto 2011. Iz te podnajemne pogodbe, ki je prijavljena davčnemu organu, in tudi s tem so razpolagali, ker so rekli, da so pridobili od davkarije vse podatke, da so iz tega najema na moj tekoči račun prihajali mesečni dohodki, hkrati pa je podnajemnik plačeval stroške. To pogodbo sem komisiji poslal tudi naknadno, vendar komisija tega ne omenja, niti ne upošteva ne prihodkov in ne kritja stroškov. Komisija razpolaga s kreditno pogodbo žene, iz katere izhaja, da je njena plača obremenjena šele dobro leto in nekaj mesecev, prej pa je bila bremen prosta. Gre za popolno manipulacijo in nakazilo na ženin račun ona odpravi z nenavadnim izgovorom, da ni posebej pisalo, da gre to za elektriko ali pa za ne vem kaj.

Naslednji očitek, citiram: “Nepojasnjen je vir sofinanciranja nakupa in vzdrževanja osebnega vozila.” To ne drži. Dne 15.3.2007 sem s svojega tekočega računa na račun pravne osebe, ki je prodajala vozilo, nakazal 17 tisoč 500 evrov. Preostanek kupnine je v imenu mame vplačal brat na podlagi dogovora o dediščini. Glede dediščine obstaja zapuščinska sodba sodišča iz leta 2010 glede nepremičnin in dogovor dedičev glede ostalega premoženja iz leta 2005. Računi za nakup vozila in za vzdrževanje vozila za zadnja leta so bili komisiji dostavljeni oziroma jih je pridobila sama, saj gre za bančno nakazilo iz mojega oziroma ženinega računa.

Naslednji očitek: “Financiranje zasebnih potovanj/počitnic iz premoženja nepojasnjenega izvora.” Med drugim gre za Mauritius leta 2008, Dominikansko republiko leta 2009, Grčijo leta 2009, Južnoafriško republiko leta 2009 in 2010, Švedsko leta 2010 in Grčijo leta 2012. Vsa ta potovanja in plačila sem komisiji pojasnil. Potovanja v Južnoafriško republiko leta 2009 sploh ni bilo in je komisija to očitno prepisala iz Dnevnika, ker je to enkrat tam pisalo. Za potovanje v Grčijo so bili računi javno objavljeni. Aranžma za teden, plezalski aranžma za Kalimnos za teden dni stane 900 evrov. Golf aranžma v Dominikanski republiki stane 1200 evrov oziroma nekaj manj, za Mauritius polovico več. Komisiji sem pojasnil, da je šlo za skupinske aranžmaje preko agencij, prav tako plačila. Aranžmaje je urejala žena, v nekaterih primerih prijatelj, tudi tako, da je nekdo plačal letalske stroške, drugi igrišča ali nastanitev, na koncu pa smo v skupini stroške poračunali. Potovanja na Švedsko ni bilo, bil je obisk pri hčerki, ki je tam študirala. Strošek tega potovanja z letališča v Trstu je bil 200 evrov. Res se ne spomnim, kako smo to plačali. Komisija je podatke o potovanjih pridobila. Od kod komisiji podatki o teh potovanjih? Vprašal sem jih, od kod komisiji podatki in so rekli, da to izhaja iz plačil z mojo kreditno kartico oziroma z mojo in ženino kreditno kartico. Komisija je te podatke pridobila na podlagi bančnih transakcij. Če bi mi nekdo drug plačeval te stroške, potem teh transakcij ne bi bilo in komisija za ta potovanja sploh ne bi vedela.

Naslednji očitek, citiram: “Plačilo sodnih taks iz premoženja nepojasnjenega izvora. Komisija je med nadzornim postopkom od sodišča pridobila podatke o sodnih postopkih, v katerih je udeležen zavezanec in o sodnih stroških. Ugotovljeno je bilo, da so bile plačane sodne takse, ki so v letih od 2008 do 2011 znašale 19 tisoč 852 evrov, vendar ni znan izvor plačila. Komisija je namreč v zvezi s tem ugotovila, da nobena omenjena sodna taksa ni bila plačana neposredno iz znanih bančnih računov zavezanca.” To je popolnoma neresnična trditev. Komisija razpolaga s potrdilom, da je bila najvišja taksa v tej skupini, v znesku 12 tisoč 225 evrov, plačana 29.4.2009 iz mojega tekočega računa. Pojasnil sem tudi plačilo ostalih taks in aranžmaja z odvetniki, ker nekatere takse so plačali oni, ker je dogovor, da se to poplača ob koncu postopka, zato je trditev, da so bile te takse plačane v gotovini neznanega izvora, neresnica. Nenazadnje bi plačilo takse v višini 12 tisoč 225 evrov, kar je glavni del te vsote, gospod Klemenčič lahko preveril pri svoji ženi, ker je bila v tem postopku ona moja odvetnica.

Šesti očitek, citiram: “Polog gotovine nepojasnjenega izvora na bančni račun. Komisija je v nadzoru ugotovila, da je bilo na zavezančev račun dne 30.3.2005 na podvalutno partijo v evrih položenih 33 tisoč evrov gotovine. S tem denarjem je zavezanec po ugotovitvah komisije isti dan predčasno poplačal kredit pri banki.” Komisiji sem pojasnil, da je šlo za denar iz dediščine. Ta mi je pripadla ob delitvi prihrankov staršev. Obstaja dogovor dedičev, tudi zaradi tega, ker sem s honorarjem od knjig v 90. letih pomagal tako staršem kot bratu pri obnovi ter gradnji hiše. Glede dediščine, kot že rečeno, obstaja zapuščinska sodba sodišča, tudi glede vrednosti nepremičnin iz leta 2010, in dogovor dedičev glede ostalega premoženja staršev skupaj s starši iz leta 2005.

Naslednji očitek: “Sofinanciranje nakupa stanovanja v Ljubljani od pravne osebe. Leta 2005 je zavezancu podjetje Imos prek povezanega podjetja Eurogradnje z odkupom in večkratnim preplačilom vrednosti ustvarilo premoženjsko korist v okvirni višini najmanj 100 tisoč evrov.” To je popolna laž. Komisija cenitve tržne vrednosti na dan sklenitve poslov ni nikoli opravila. Primerja podatke Geodetske uprave iz zadnjih let. Ne naredi nobene tržne cenitve. Vsaka takšna ocena – nekaj jih je bilo v tem času tudi javno objavljenih – očitke komisije več kot prepričljivo zavrne.

Če še enkrat ponovim, komisija strne glavni očitek v stavek: “Na podlagi analize dejanskega premoženja zavezanca in njegove porabe je komisija ugotovila, da je zavezanec v omenjenem nadzorovanem obdobju razpolagal s premoženjem oziroma je kril stroške, ki v višini najmanj 210 tisoč evrov presegajo njegove uradne prihodke oziroma sredstva, katerih vir je znan.” To je popolnoma neutemeljeno. Komisija je namerno spregledala ne samo očitna dejstva, ampak tudi uradne dokumente, s katerimi je razpolagala in tudi ignorirala vsa logična pojasnila. Gre enostavno za politični motiv, na katerega je leta 2010, ko je bila komisija ugotovljena s svojim odstopom, opozoril namestnik predsednika komisije gospod Končan, ki je dejal, da v sestavi z gospodom Klemenčičem in gospodom Praprotnikom zaradi očitne politične motivacije pri njunem imenovanju ne bo mogel delovati neodvisno.

Gospod Klemenčič je bil na čelo predsednika, na čelo te komisije kot predsednik imenovan ne z izvolitvijo v tem državnem zboru, ampak z ukazom, ki ga je v Uradnem listu objavil prejšnji predsednik Danilo Türk. Prej je bil gospod Klemenčič državni sekretar, politična figura, pri ministrici za notranje zadeve Katarini Kresal. Še več, vlada gospoda Pahorja je 14.5.2009 gospoda Klemenčiča imenovala za glavnega revizorja najema stavbe NPU, enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini samostojne države. Zadeva je v sodnem postopku in tako naprej, ampak gospod Klemenčič ni tam odkril nič nenavadnega. Zato, ker ni odkril nič nenavadnega, je bil imenovan na neko drugo mesto.

V zadnjih dneh so prišli na dan tudi podatki, da je celotno imenovanje te komisije obremenjeno s kršenjem samega zakona. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa samo dva kriterija, ki sta bila tako ali tako prirejena vnaprej, za opravljanje funkcije predsednika in namestnika predsednika komisije, saj sta ta dva kriterija – prvič, izobrazba druge stopnje in drugič, 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katerega se zahteva takšna izobrazba. Gospod Praprotnik je diplomiral leta 2000 oziroma konec leta 2000, potem je služil vojsko, za namestnika predsednika protikorupcijske komisije je bil imenovan septembra 2010. V tem času je lahko, če je ves ta čas delal na mestih, za katera se zahteva izobrazba druge stopnje, izpolnil največ 9 let delovne dobe. Ni izpolnjeval niti tega najbolj preprostega kriterija, in samo dva sta bila napisana v zakon zato, da bi bil imenovan.

Komisija, ki je preverjala izpolnjevanje teh pogojev, je bila sestavljena iz gospoda Kumra, ki je bil vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov v enem od prejšnjih sklicev parlamenta, Simone Habič, ki je na čelu tako imenovane civilne družbene organizacije za transparentnost in integriteto, ki so jo ustanovili Drago Kos, Blaž Zgaga, Igor Šoltes in podobni kalibri oziroma borci proti korupciji, in še treh. Eno članico je imenovala Vlada – politično imenovanje – ter še Uradniški svet in mislim, da tožilski svet. Teh 5 eminentnih članov te komisije ni znalo prešteti niti let delovnih izkušenj gospoda Praprotnika. Danes ta gospod Praprotnik ocenjuje, ali je moja hčerka izpolnjevala kriterije, ko so jo zaposlili na nekem nižjem uradniškem mestu, s tem, da jih sam ni izpolnjeval, ko je bil imenovan v to komisijo.

Tudi v konkretnem primeru bi se morala, ko je šlo za presojo mojega premoženjskega stanja, tako gospod Klemenčič kot gospod Praprotnik izločiti iz postopka. Gospod Klemenčič iz očitnega dejstva, ker je bila njegova žena moja odvetnica, gospod Praprotnik pa zaradi tega, ker ne samo, da je bil imenovan nezakonito, ker to takrat še ni bilo razjasnjeno, ampak zato, ker – ne samo, da ni vzbujal videza nepristranskosti, njegovo delo na tem primeru je vzbujalo videz očitne pristranskosti. Tukaj za mano sta dva fascikla. V tem fasciklu je 627 člankov, ki jih je gospod Praprotnik kot novinar napisal proti meni. Mislim, da nismo vseh našli, ima rekord v Sloveniji. Vse, kar sem naredil v času, ko je bil novinar, je tukaj popljuvano, predstavljeno v negativnem kontekstu, potvorjeno, napisano približno tako, kot je napisano tudi to poročilo korupcijske komisije. Če je to neodvisen organ, ki na koncu odloča celo o tem, ali bo obstala ali padla neka vlada, potem smo zelo daleč prišli.”

janez jansa sdsFoto: arhiv Politikis.si

Št. komentarjev: 110
 1. runkl pravi

  Hahahahahahahahaha. Kdo bo to čito???

 2. Pepi pravi

  @runkl, pa to je namen – nabijati in utrujati, pa da se eden naveliča

 3. PRAVI VSI STRPNI pravi

  vsakemu normalnemu je bilo jasno vse že od začetka, našim opranoglavim balkanskim rdečim svinjam pa ni pomoči……od skvarjenih rdečih lobotomiranih možgančkov pače ne moreš zahtevati preveč……..hahahahahhahahah…

  amapk že imana v raznih komisijah povedo vse…..sami zvesti udbomafijski balkanski rdeči prasci…….hahahahahahahahhahahha

 4. PRAVI VSI STRPNI pravi

  ampak, ĐĐ si je upal napisati kaj o mafijskem imenovannju obritoglavega pasjejebca in podivjanega udbodnevnikaškega prasca….hahahahahahah:….hahahahahah

 5. Janez pravi

  Dejte že nehat flancat o tem na prvi stopnji obsojenem krimiču.

 6. PRAVI VSI STRPNI pravi

  ĐĐ ne dela se tako, v rajhu udbomafijskih rdečih prascih……hahahahahaha….joj, joj,mali murgeljski rdeči prasec te bo po ritki, če ne boš bolj priden….haahahahahahahahahahahahahAHAhahahahahaha

 7. BANDIT pravi

  Mesec nazaj sem kupil nov avto cena 15000€ malo čez, v račun sem dal stari avto za bagatelno ceno, ostalo kupnino sem plačal z gotovino. Kartic skoraj ne uporabljam, Vse nakupe, kot tudi storitve plačujem gotovinsko. Ker imam tudi nekaj prihrankov grem večkrat tudi kam na oddih, saj sem od lanskega leta srečni upokojenec.
  Da bi me kdorkoli zajebaval, od kje imam to in to, kako plačujem in podobne neumnosti po enainštiridesetih letih službe, jebal bi mu m…. !
  Janša je star dobrih petdeset in, če do sedaj ni prihranil za normalno življenje, potem ni vreden, da ga pes poščije.

 8. kmetica Gomboc pravi

  Bandit, saj ni prihranil. Zgleda da ne zna z denarjem delat, če mu mora brat
  plačati Urškin avto.

  Ti verjetno veš za vsakih 100 evrov, ki ti jih je nekdo posodil, kajne…

  On pa prbije na vprašanje, ali mu je keš posodil Rajko
  “Možno, ja.. To bi bilo možno, ja..

 9. bozicek pravi

  Zguba casa, kriminalisti naj opravijo svoje delo. Do takrat ne potrebujem ne levih, ne desnih floskul.

 10. linke pravi

  Ko bo opankarju iz lj in njegovima mafijskima debilnima mladičema, ravno tako posvečena pozornost raznih v narekovajih preiskovalnih organov potem….. ja do takrat pa kuš.

 11. gumica pravi

  Ali laže
  ali se spreneveda
  ali zanika
  ali krade
  itd……..

  – vse = isto
  = JJ

 12. BANDIT pravi

  Država je propadla, to je problem, ne pa en ubogi Janez, pa tudi če si je nekaj “SPOSODIL” , tako kot celotna elita murglska, Naj visi Janez, in mi bomo srečni !

 13. pridanič pravi

  @kmetica GOMBOC saj veš tisto nobena mačka se zastonj ne goni.Le čemu kupuje RAJKO URŠKI avto.Morda pa je mož preveč zaposlen.Pa saj ni važno saj itak vse v družini ostane.Še za položnice nima časa,da bi jih poplačal.

 14. pridanič pravi

  Občinski postrešček je popolnoma utihnil.Je spoznal da ga je veliki dobro NASAMARIL.

 15. Petrovc pravi

  PRJATLI-RAZUMNI:
  Pravzaprav sem se včeraj že poslovil od komentiranja, kajti danes potujem, pa sem pred odhodom preletel zadnji članek IN OSUPEL! ZGROŽEN POPENIL!

 16. Petrovc pravi

  PRJATLI-RAZUMNI:
  Pravzaprav sem se včeraj že poslovil od komentiranja, kajti danes potujem, pa sem pred odhodom preletel zadnji članek IN OSUPEL! ZGROŽEN POPENIL!

  Tole sporočam novinarju zgornjega skrpucala z pljuvaškim naslovom:

  O premoženju Janeza Janše še enkrat. Za vse tiste, ki bolj počasi “štekajo” ali pa ignorirajo pojasnila!

  DVOM JE TEMELJ RAZVOJA!
  DVOM JE LASTNOST RAZUMNIH IN VODI K RESNICI!
  Jezus je rekel Petru, ti si kamen na katerem bom zidal cerkev, kajti Peter-Petrovc je dvomil!

  Nivo Politikisa je na nivoju najbolj zasmrajene greznice v najbolj zakotnem kosu vukojebine! Vi in vaša obsedenost z Janšo ste gnojna bula na telesu razumnega.

  In mi je padla pripomba spoštovanega g. runkl-a v oči! In res, KDO BO ČITAL TO NALAGANJE, KI TE BESWNI, ČE SI RAZUMEN!

  Pa sem se potrudil, kajti “sovražnika” je treba analizirati!

  NOVINAR, ki si nasral tole govno na Politikis:
  1. Nas nič ne brigajo politične floskule, ki z temo samo VEZE NIMAJO so pa izprijeno nameščene, da mutijo resnico!
  2. Naj Janša ne zavaja, laže, KO O POLITIKI IN GOSPODARSTVU POJMA NIMA, samovšečen nakladač! Leto 2013 bi se, če bi on še vodil vlado, končalo točno tako, kot se je pod Bratovškovo!
  Ne pa tako, kot trdi Janša, da bi on naredil iz SLO zgodbo o uspehu, v enem letu!!!!
  Halooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
  Naj Janšo nekdo RUKNE, da se bo ali prebudil ali pa zaspal, takole na pol omotičen, je smešen!
  3. Popolnoma nič nas ne zanimajo neki podatki, o katerih nismo nič spraševali!

  VPRAŠANJE JE in naši dvomi so:
  Kako to, da je z gotovino, ne majhno, upravljala tretja oseba!?
  In pri tem še, kako to, da se je ta oseba selila iz banke v banko, z njo pa Janševi krediti?

  Ni nujno, da je kaj narobe s tem! Tega nikoli nisem trdil!
  Je pa smešno, najmanj, če ne sumljivo in je za politika to velik riziko padca ugleda!

  In kako naj volim takega diletanta, nesposobneža, zgubo, ko za jutri ne vem, kaj bo spet en cirkus!

  Pa NIKOLI nisem Janši očital da je kaj nepošteno vzel!
  To kar pa počne, to pa je za kozlat!

  BEBAVEMU Politikisu in novinarju pa tole:
  Vam bi pristojal takle naslov članka:
  O duhovnem stanju politikisa še enkrat. Za vse tiste desničarje, črnosrajčnike, fanatike Jaqnše, ki bolj počasi “štekajo” ali pa ignorirajo pamet!

  Napišite članke z soljo, da vas bomo spoštovali in se družili.

 17. tone pravi

  Bedasti levičarji ne bodo nikoli ničesar štekali, kar ni rekel ali zapisal vrhovni palček iz murgel. Tako enostavno je to.

 18. pridanič pravi

  ovca ovca=sds OVCA.

 19. Petrovc pravi

  NOČ

  Duša krvavi,
  boli konca ni,
  dvom je njen vsakdan,
  vre mi srčna kri,
  noč na stvarstvo lega,
  vode le šume,
  ptice že molče,
  sape so odšle,
  list na drevju spi.

  Mi spokoja ni,
  jutra se boji,
  v strahu krvavi,
  duša, da boli,
  jutra se boji.
  Naj ta noč nikoli,
  naj ta noč nikoli,
  ne konča se v jutru.

  Petrovc

 20. MEFISTO pravi

  Tovariš Petrovc ima prav, ko pravi, da je ” Politikis na nivoju najbolj zasmrajene greznice v najbolj zakotnem k0su vukojebine”.

  In kdo je Politikisu tako obupno znižal nivo?

  Nekaj Politikis sam, ker ni onemogoči komentiranje primitivcem, kakršni so Petrovc in njegovi kloni Pridanič, Polito olje, Miran, Klemen, Kmetica Gomboc, Božiček, Igor, Janez, ter drugi, ki še tolčejo po Petrobvčevi tipkovnici in ker še ni uvedel registracije, nabolj pa Petrovc, ki še vedno misli, da je vse dovoljeno komunističnim in udbaškim primitivcem.

  Petrovc namreč prispeva povprečno polovico komentarjev, v katerih tekmuje v primitivizmu sa,m s seboj..

 21. Petrovc pravi

  Mefo, predno pišeš vzami tabletko, vsekni se, pokakaj, ter opravi vse, kar ti gre.

 22. džej džej pravi

  Dobrodošli na dob. Tu se imamo dobro.
  Dobil sem res dobro dobrodošlico . Odobravam dobričine, se večkrat dobim z domobranci z Dobove .skadimo kdaj tudi malo dobre skune.

 23. pridanič pravi

  Urška je bilaSAMA po nakupih.Baje je kupovala DOMINE.kaj menite čemu le.

 24. gumica pravi

  @pridanič
  morda bo jajotu ponazorila, kako izgleda, če/ko pade prva
  domina 🙂

 25. Petrovc pravi

  MEFISTO, izprijenec iz Evropske literature!
  Zase praviš, da si blag, moder, pameten, junaški, pošten, levjesrčen,…
  Prav!
  Odgovori samo na dvoje, morda troje, preprostih vprašanj:
  1. Koliko si prispeval z rezultati dela, v pokojninsko blagajno?
  2. KER ME VEN IN VEN NAZIVAŠ ZA UDBOVCA, samo skromno omeni na kakšni osnovi!?
  Petrovc je namreč na udba.net, na seznamu preganjanih oseb!
  3. Kolikokrat si pisal prošnjo za včlanitev v ZKJ in kako si G.Kučana vrgel iz predavalnice v Mariboru?

 26. MEFISTO pravi

  Od 24 komentarjev jih je Petrovc napljuval in nasral celih 16.

 27. MEFISTO pravi

  Takoj je nastopila sprememba.

  Od 26 prispevkov je Petrovčevih zmazkov že 17.

 28. MEFISTO pravi

  Odgovori:

  1. Mefisto se je zanašal, da bo Petrovc napolnil pokojninsko blagajno, pa se je uštel, ker je Petrovc cele dneve in noči na Politikisu in še za plačo ne zasluži.

  Če ni plače, pa ni prispevkov.

  2.Biti udbaš ni samo poklic, temeč tudi karakter.

  3. Neomajni Mefisto ni nikoli prosil za sprejem v zločinsko ZKJ, pač pa ga je ta milo prosila, naj se ji pridruži, vendar si je Mefisto z vsemi njenimi prošnjami javno brisal rit.

  S tovarišem, ne z gospodom Kučanom Mefisto nikoli ni bil pod isto streho v kaki mariborski predavalnici.

 29. Petrovc pravi

  Viri iz Celja govore, da so na občini imeli na plačilnem seznamu takonazvanega “informatorja” ali po literarno povedano, MEFISTOFELJNA!

  Si lahko predstavlčjate na čelu države norca, na propagandno-obveščevalni veji oblasti MEFISTOFELJNA in na policijski veji prasico!
  Fašizem bi bil pravo rajstvo demokracije.

 30. romana pravi

  Petrovc vse tvoje lomastenje čez Politikis ima le eno majčkeno napako,ki se ji reče prav tako dvom.Tista majčkena iskrica dvoma v dobronamernost Petrovčevega pihanja moralizmov,saj nisi od te minute na Zemljo padu,da ne bi vedel kako je tu.Štefka ima račun v Mehiki in denar na računu-majhno miljonsko žepninco.Nas POP TV ne obvešča niti sedaj,ko je moral njen mož zanikati.Kar Kučan zanika JE RES.

 31. Petrovc pravi

  Spoštovana Romana: napisal sem, da so drugi pokradli miljarde in kar je huje, pokradli so naše sanje!
  Toda vzgled naj bo čist in sposoben!
  Vojna z zlom zahteva pretkanost in spretnost. Pa tudi čistost.

 32. Petrovc pravi

  In piše v literaturi in govori se na Celjski tržnici, da je bil MEFISTOFELJ lik izprijenosti, prodana duša, ki je za cekin prodal lastno mater, da je bil specialist za delavce v rudnikih Trbovelj in Zasavja, da jih je ovajal za denar.

 33. MEFISTO pravi

  Od 31 komentarjev, jih je Petrovc napisal, če temu lahko tako rečemo, že 19.

 34. MEFISTO pravi

  Pardon, pomota. Bilo jih je 2o.

 35. romana pravi

  Poblaznela duša človeka črti čistost,jo ugonobi,ji sodi nerazumno.In vedno te en izda pa si sposoben,pretkan in čist. tako je pri ljudeh na vseh straneh Zemlje

 36. PlavaGarda pravi

  BigJajo se je preveč zgobcal na protikorupcijski in sedaj žane sadove svojega ropotanja.

 37. gumica pravi

  @romana
  saj bo, kar vztrajno, vidim, da inspiracije ne manjka,
  malo bo treba še izčistiti slog, predlagam, da bi za
  začetek prebrala kakšno zbirko poezije, naprimer.

 38. jaka pravi

  Rdečim bedakom ni pomoči. Ne samo, da ne razumejo nič, programirani so za svinjanje po najzaslužnejših slovenskih osamosvojiteljih.

 39. toti mb pravi

  Lepo naprošam vse tiste, ki nimate niti malo podobnih pogledov in stališč z levimi fašisti, da ne komentirate njihovih nebuloz , podtikanj …… ter po nepotrebnem zapravljate energijo in čas, saj niso vredni ene samcate sekunde razpravljanja in komentiranja. Lahko jim nabijaš v glavo karkoli – oni imajo vedno prav, pa kakorkoli obrneš. Obstaja nek izraz za take bolnike – možganski invalidi, ali? Še enkrat, niso vredni.Človek ne more verjeti, koliko gorja so zmožni storiti normalnim ljudem.

 40. bozicek pravi

  G. Petrovc, na tem portalu nima smisla izpostavljati svojih mnenj, skoda casa. Placani komentatorji tipa mefisto, nikoli ne podajajo razlag ali mnenj, njihov cilj je podziganje sovrastva in prilivanje olja na ogenj. Ta osebek in najemu podobni svojega mnenja nimajo, ker se mnenje nima kje izoblikovati. Svoje frustracije izlivajo na nekem sprevrzenem portalu, ki objavlja clanke na nivoju cicibana. Otroci brez zamere. Edini cilj je naziganje neizobrazenih ovčic. Edini cilj je povelicevanje princa v njihovih oceh.

 41. gumica pravi

  @bozicek
  zelo lepo si napisal, na tem mestu se sprašujem, kaj zaboga nas vleče na ta portal, saj vsi zapravljamo čas brez učinka, ko poskušamo parirati, dobesedno, bolnikom, ki v glavnem ponesrečeno vračajo žogice, s katerimi ne vemo, kaj ne kam.
  V glavnem se vsi po malem izživljamo nad “nasprotnikom”, vodimo neko mehko vojno, ki bo trajala, dokler bomo sodelovali v njej.
  Če se odločimo zapustiti to areno, bodo borbe odpadle in portal se bo sesul sam vase, ker ne bo feedbacka.
  Ma kej čmo ignorirat tole vse skupaj?
  (Nekaj zabave pa le prinaša, ni res?) 🙂 🙂

 42. MEFISTO pravi

  Sedaj odhajam za dva tedna na dopust na Tailand. Brez mene se bo ta portal sesul, ker ne bo mojih modrih in preudarnih komentarjev. Tako, v rit si pišite sedaj svoja mnenja.
  Veliki MEFISTO levjesrčni odhaja!

 43. hors pravi

  Veste kaj vas vleče na ta portal,tu lahko brez skrbi pljuvate po vsakem s svojimi pritlehnimi komentarji.Saj mi ni treba,pa vendar včasih preberem kakšne neumnosti in grdobije pišete sram na vas bo bedaki!

 44. MEFISTO pravi

  Tovariš Petrovc nam je ob 7:34 pod Mefistovim nickom sporočil, da odhaja v Tajsko, kljer cveti pedofilski turizem in kjer so mladi fantki dosegljivivi tudi njegovemu polpraznemu žepu.

 45. tajkuni iz doba pravi

  jajčeglavi janez čakamo da se nam pridružiš na počitnicah na dobu

 46. ne joči janez pravi

  heheeeee
  .
  mami..mami
  .
  nisem jaz
  .
  ONI SO..ONI DRUGI
  .
  mami

  mami
  .mami
  .
  ne grem v ječo
  .
  mami..

 47. miško pravi

  VREDNO DA VSAK PREBERE, KER JE NAPISANO TOČNO TAKO KOT JE.
  Pa se lahko jajo na glavo postavi..Repovž je zadel terno:
  ”Če te dni obiščete spletno stran Slovenske demokratske stranke, vas
  pozdravi napis Janša: Posnetek zaključne besede, Patria, 3. 6. 2013, ki
  se izmenjuje z drugim napisom Številne podpore predsedniku SDS Janezu
  Janši. Kako prepoznate nekoga, ki je v stiski, ker ve, da ga je nekaj
  polomil? Preveč počne. Preveč se trudi. Preveč se brani in brca. Tudi,
  ko je zatišje. Je ali preveč prijazen in uslužen ali pa preveč
  napadalen. In Janez Janša zadnji mesec brca, se repenči, rohni, jeza gre
  od povsod. Seveda je jasno, zakaj: te dni naj bi do naslovnika in v
  javnost prišel pisni odpravek sodbe v zadevi Patria. Doslej je z
  besedami sodnice, ki je vodjo opozicije obsodila na zaporno kazen,
  manipuliral v svojem slogu, tožilca pa zasmehoval in ga poskušal
  diskreditirati. A vsakič znova, ko pride kaj uradnega ali novega, mu
  zgodba spet malo razpade. Pisna sodba, kjer bodo dokazi našteti in
  razvidni, mu bo še bolj zmanjšala manevrski prostor za manipulacije v
  slogu, da ga obsojajo za dejanje ob neznanem času in na neznanem kraju.
  A danes težko govorimo o Janezu Janši, vse bolj se namreč kaže, da
  gre za organizirano hudodelsko združbo. Sredi julija smo v Mladini
  razkrili, kako je družba DZS podjetja Janševega brata Rajka Janše brez
  omembe vredne dejavnosti in premoženja odkupovala za milijone evrov. Še
  danes ni jasno, ali je šlo za poplačilo uslug ali za pranje denarja.
  Novinar Pop TV Jure Brankovič pa je ta teden razkril cel sistem pranja
  denarja na najnižji ravni. In kaj je pri zgodbi s sestrično Urške
  Bačovnik Janša, ki naj bi v svojem imenu vplačevala gotovino in jo po
  naročilih Urške Bačovnik Janša in Janeza Janše nakazovala na različne
  račune, najbolj surrealistično? To, da nekdo tako natančno izdela načrt
  nakazil in da tako natančno pozna zakonodajo, ki bi jo rad izigral. To
  je tisto, kar razkrije Janeza Janšo: le nekdo, ki ve, da je denar
  pridobljen nezakonito, bo šel tako daleč, da bo proučil vsako nakazilo
  posebej in pazil, da ne bi kakšen evro prišel iz njegovih rok. Ne
  pozabite, to je človek, ki je pred komisijo za preprečevanje korupcije
  ves čas trdil, da se ne spomni in ne ve, kako kaj plačuje. Ker to zanj
  počne žena. Ni se zlagal. Le tega ni povedal, da žena to počne z
  gotovino in prek sestrične.
  Janez Janša spominja na tiste homofobne dedce, ki danes pretepajo
  ruske geje. Pretepajo jih tako sladostrastno, da ni nobenega dvoma, da
  bi si jih najraje odpeljali domov v posteljo. Tako je tudi z Janšo:
  levico je začel zmerjati z mafijo, še več, balkansko narkomafijo. Na
  tviterju je zapisal: »Obveščevalna srenja na zahodu si imenovanje
  Gašparja Gašparja Mišiča razlaga s prizadevanji balkanske narkomafije po
  obvladovanju važne transportne poti v EU.« A to, kar se te dni razkriva
  o njegovem poslovanju in poslovanju njegove družine, pač ni eno kaznivo
  dejanje, ampak se nam počasi izrisuje prava hudodelska združba. Ali
  drugače rečeno: Janša vse bolj dokazuje, da kdor kriči, glejte strice iz
  ozadja, ima po navadi kje v ozadju vsaj ženino sestrično in svojega
  brata.
  A se z usodo Janeza Janše ne gre tolažiti. Že res, da zdaj Slovenije
  ne vodi človek, obsojen korupcije in z nenavadnimi običaji družinskega
  poslovanja. Toda še vedno so na oblasti stranke, ki Slovenijo vidijo kot
  plen. In velja kar za vse po vrsti, pa čeprav si en teden SD na vrh TEŠ
  postavi svojega maherja, katerega edina resna referenca je članstvo v
  stranki, naslednji teden Državljanska lista Igorja Maherja iz Elektra
  Slovenije. G. G. Mišič je pač le eden od njih, njihovih, nič drugačen,
  nič boljši ne slabši. In če javnost ne bi postala občutljiva, Pozitivna
  Slovenija pa ne bi bila razdeljena na dva tabora, bi tudi on brez
  večjega viharja obsedel na novi funkciji.
  Slovenski politični razred vedno znova dobi še eno priložnost. Celo
  Janša jo je dobil. A še nikoli mu javnost ni tako ostro pokazala, kje so
  meje kot letos spomladi in pozimi. Pa se niso nič naučili – ne eni ne
  drugi. To velja tudi za predsednico vlade Alenko Bratušek. Mar res ni
  opazila, da se je obkrožila s spet istimi ljudmi, le da tokrat to, kar
  javnost zavrača, ker je zavrženo, počnejo v njenem imenu in z njenim
  blagoslovom? Kot da bi bilo kaj drugače za javnost, če bi to počeli v
  Jankovićevem imenu. A ti blagozveneči ljudje tam niso zaradi nje (in ne
  bi bili zaradi Jankovića). Tam so zaradi sebe.
  Slovenska politika se igra z ognjem.”

 48. Ota pravi

  Hors, popolnoma se strinjam s tvojim linkom. Bedaki se besedno obdelujejo že leta in nikakor se ne naveličajo tako, kot naši politiki. Predlagam, prepoznavni dan pa se tam zmenite če drugače ne gre se pa dajte na roke, potem bo pa ja konec teh obtoževanj in grdobij, ki jim ni konca. Pa tako pametni in vsevedi ste pa tudi zelo dolgočasni, tako kot naši politiki oz. vlada. Skrivati se za psevdonimom in se obkladati z besedami, ki niso v ponos normalnemu človeku to je pa res herojstvo. Pa brez zamere to je samo moje skromno mnenje.

 49. PRAVI VSI STRPNI pravi

  balkanske mafijske rdeče prasce pa ne bo seveda nihče pregledoval od kod milijoni, mar ne?..ne kučanovo sodstvo toliko manj mafijsko nastavljena komisija kpk……hahahahahahha

 50. miško pravi

  ZA VSE TISTE KI BOLJ POČASI ”ŠTEKATE”:

  Če nekomu drugemu daš fizično gotovino (”iz štumfa doma”), ta si ga da na svoj račun in v TVOJEM imenu plača TVOJE obveznosti, JE TO KAZNIVO DEJANJE.
  PIKA.
  KONEC DEBATE.

  Še dodatno objasnilo za tiste ‘res zaostale’:
  To se naredi zato, ker imaš v resnici VEČ denarja, kot si ga po uradni poti dobil – torej samo s plačami. Če zaslužiš DODATNO, MIMO ZAKONA s preprodajo orožja, oklepnikov, DZS-jem, marketinškim denarjem stranke etc.etc., pa imaš BISTVENO VEČ denarja kot si ga PRIJAVIL in kot ti ga PO ZAKONU pripada.
  Zato se ‘znajdeš’ in ta DODATEN kazniv denar NIKOLI NE DAŠ na SVOJ račun, saj bi te tako ali banka (predvsem pa KPK in druge pomembne institucije) vprašale OD KJE ti toliko VEČ denarja, kot ga uradno zaslužiš in kot si ga uradno prijavil tem institucijam ?

  Ok, Politikis? Ok Kaloh? bo šlo to v tvojo bučo? ti še narišem? ti napišem še v japonščini? se dobiva na kavi in ti naredim predavanje? te peljem v Bruselj in boš tam vprašal TROJKO kaj si mislijo o tem? te peljem po CELEM SVETU na VSE institucije,banke,organizacije,vlade in jih tam vprašaj če je tvoje ‘štekanje’ ok !!!!

  Ne delaj se norca iz vseh bralcev in državljanov Republike Slovenije, ne meči nam pesek v oči in predvsem ne maniupuliraj !!!

 51. miško pravi

  in še nekaj, TIPIČNO dejanje VSAKEGA janševega podprnika in jj samega:
  Ko te dobijo s prstom v marmeladi, pokažeš še na drugega ki ga je tudi imel.
  Hahahahaha

  To je tako kot da bi vas ustavil policaj zaradi prehitre vožnje, vi pa bi s prstom pokazali čez okno mimoidoč avto in rekli ”on je šel tudi prehitro”

  hahahaha, lubčki, ampak kazen boste še vedno PLAČALI!
  In sedaj nima veze ali boste to plačali s 50 EUR , konecem politične kariere ali pa z zaporom!
  Zapomnite si že enkrat to frančki domobrančki!

 52. Ota pravi

  Miško, ne trudi se z svojo butasto in žaljivo obrazlago, kajti menim, da je večina Slovencev pametnejših kot si ti, saj še slovenščine ne obvladaš kaj šele zakonodajo. Komentiraj tisto, kar obvladaš, sicer pa je bolje, da si tiho in nas ne obremenjuješ s temi primitivnimi pripombami.

 53. Miran pravi

  Ota, s katerim brihtolom se pa ti mažeš ?

  🙂

 54. abc pravi

  Kako enostavno je sodelovati pri dogovorjenem udrihanju po nasprotniku. Po Janši je potrebno udariti sedaj, ko se vladi in njeni predsednici slabo piše. Udar po Janši je v bistvu podpora rdeči vladi. Kako zvito, pokvarjeno in hkrati prozorno!

 55. miško pravi

  ota,
  1.) Pravi imaš, ne bom se več trudil, ker če ste zabiti ste pač zabiti
  2.) Kaj je pri moji obrazložitvi butastega? Napiši mi en stavek, ki ne drži in ga pojdiva preverit na katerikoli urad in da te potem vidim.
  3.) Slovenščino obvladam zaenkrat kar dobro, dejstvo pa je, da gre tule za blog-forum kjer se ne pazi na vsako slovnično napako in knjižno besedo.
  4.) Od kje ti lahko sodiš o mojem znanju zakonodaje ?
  5.) Komentiral bom karkoli bom hotel, ne pa da mi boš ti pisala kaj lahko, a je jasno kuzla bela?
  Obvladam tudi to kar sem obrazložil – torej kaj je NEZAKONITO dejanje v poslovanju banke.
  6.) Kar pa se tiče primitivnih pripomb, pa si iniciator le-teh ravno ti.
  Moja obrazlaga je čisto normalna in nikakor žaljiva.

 56. parrhesiastes pravi

  Miško, čestitke! Nazorno obrazloženo. Politikis, nikar ne ponavljajte, da je Janša podrobno obrazložil KPK. Kar je prišlo v javnost, je eno samo jecljanje in mencanje, kar kaže, da se je kar precej držal približkov in laži, kot s tisto, da je lastnica hiše v Silavi zahtevala gotovino, le-ta pa ga je javno demantirala.

 57. JANŠEVIĆ pravi

  ” MEFISTO pravi:
  06. 09. 2013 at 19:09

  Tovariš Petrovc ima prav, ko pravi, da je ” Politikis na nivoju najbolj zasmrajene greznice v najbolj zakotnem k0su vukojebine”.

  In kdo je Politikisu tako obupno znižal nivo?

  Nekaj Politikis sam, ker ni onemogoči komentiranje primitivcem, kakršni so Petrovc in njegovi kloni Pridanič, Polito olje, Miran, Klemen, Kmetica Gomboc, Božiček, Igor, Janez, ter drugi, ki še tolčejo po Petrobvčevi tipkovnici in ker še ni uvedel registracije, nabolj pa Petrovc, ki še vedno misli, da je vse dovoljeno komunističnim in udbaškim primitivcem.

  Petrovc namreč prispeva povprečno polovico komentarjev, v katerih tekmuje v primitivizmu sa,m s seboj..”

  VSI STRPNI MU PA DVIGA UGLED?DOMOLJUB Z NEZNANJEM OSNOVNE SLOVENŠČINE. HAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHHAAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHA OPRANOGLAVE…….

 58. feri pravi

  Lej Janez sedaj po toliko letih pa bi že lahko videl, da je butastim Butalcem brez predmetno kar koli pojasnevati, ker itak ničesar ne berejo in ne razumejo.

 59. tone-1 pravi

  Trdobučneži,počasi preberite naslov,če slučajno ne razumete ponovite več krat,če še vseeno ne boste razumeli,vam ni pimoči

 60. LevaRukaUDesnomDžepu pravi

  parrhesiastes pravi:
  ….. da je lastnica hiše v Silavi zahtevala gotovino, le-ta pa ga je javno demantirala.

  A ti pa ne bi ? Ženska samo rešuje svojo kožo, drugače bi fasala lubejeve zaresove jurišnike in ostale vsemurgelske vstajniške pingvine, mogoče bi celo njena lutka visela na dravskem mostu. Jedva se je vadila.

 61. Hribouc pravi

  Neskončno je potrpljenje gospoda Janeza Janše!

  Praprotnik je spisal 627 negativnih člankov, packarij o človeku, državljanu, osamosvojitelju, predsedniku stranke SDS.

  Skupaj z apartčikom Klemenčičem sistematsko zbirata in negativizirata Janševe podatke o premoženju in zlorabljata svoj uradni položaj, ki ga plačujemo vsi državljani.
  Vem, da jima to ni težko.
  Delata s srcem in se naslajata nad nesrečo sočloveka v katero ga pehata strastno.

  Družba, ki to dovoljuje na institucionalni ravni in to še izkorišča ,je nevredna bivanja.
  Državljani, ki slepo in gluho to vse prenašamo pa si ne zaslužimo države, ki jo imenujemo Slovenija.

  Vrhovi , to je posamezniki iz civilne in poštene politične sfere bi prvi morali dvigniti svoj glas v bran poštenju, Pravici in Resnici.

  Oglasijo se tukaj in tam in odžebrajo nekaj mlahavih stavkov in nič več.

  NE ZASE; NE ZA JANŠO!
  ZA RESNICO IN ZA PRAVICO BI MORALI ROHNETI V MIKROFONE!

  Za pravico in za poštenje bi morali rohneti v parlamentu!

  Kdo bi jim lahko to branil ali očital?

  KER GLASU V BRAN POŠTENJA;RESNICE IN PRAVICE NI, SI BARABE UPAJO VSE!

  NOVINARJI OBREKUJEJO IN LAŽEJO;TOŽILCI KRIVO OVAJAJO IN SODNIKI SODIJO KRIVO !

  PREDSEDNIK JE TIHO, VARUHINJA TIŠČI GLAVO V PESEK,PREDSEDNIK DZ JE SKORUMPIRAN S HUDIČEM
  IN DEŽELA DRVI V KANJON GROZE!

  Ker smo nesposobni, apatični in gnili, bo priletela kazen.
  Države si ne zaslužimo in ne zaslužimo si, da si vladamo-to nam je skupno z Balkanci in z ostalimi nazadnjaki sveta.

  Druge ni.

 62. Minovak pravi

  Prisotne na forumu bi samo opomnil, da je 99% tajkunov levičarjev, da ne omenjam brezno kriminala pred l. 91. Vsako agitiranje levim v prid je narodno izdajstvo, ker vemo, da so se z vsemi silami upirali odcepitvi in hočejo nazaj svoj izjemne privilegije, za kar bi izdali, poneverili in ogoljufali vsakogar, ki z njimi ne piha v isti rog. Ker smo to že doživeli je vsako zanikanje brezpredmetno.

 63. Mrs hellen pravi

  Pozdravljeni!
  DOBER DAN VSAK ONE!
  Jaz sem Garris Scotta z imenom iz ZDA. jaz
  želite uporabiti ta medij za povedati veliko
  hvala za “zbornice Loan
  Podjetje “Za želijo oni za
  mene, zaradi moje slabe kreditne, ko sem
  je potreboval za klic v sili posojila
  plačam položnice, vlagajo svoj ​​posel in
  Življenje v standardni življenje. ampak moja
  problem je bil, kje lahko najdem
  zaupanje, legitimno in zanesljiv vir za
  pridobiti to posojilo?. Torej na srečo
  misel prišel v mojih mislih, da se obrnete
  Moj prijatelj v ZDA, gospod Garris. on
  Poglejte me, da »GZS Loan
  Družba “In moja največja
  presenečenje moje posojilo je bilo v moje
  varnostno račun. Jaz sem svetoval, da vsak
  izognili bil prevara v mrežo, samo
  prosimo obiščite “Chamber Loan
  Družba “prek
  garrisscottloanfirm@gmail.com
  za vaše posojilo, in prosim, če, če
  daje posojilo prisrčno razširiti
  drugi posojilo za azil

 64. Max Feng pravi

  Hitro podjetja in Osebni posojila: Če ste zainteresirani za posojila, pa nas kontaktirajte preko e-pošte: maximumloans001@gmail.com za več informacij.

 65. 2stein pravi

  Sami komunajzarski plačanci, ki navkljub dokazom NOČEJO razumeti (ali pa ne morejo…). Izdajalci ! Fuj ! Spadate pod točko 3.

  Rešitev Slovenije !

  1. Komunajzarje v Hudo jamo
  2. Srbe pometat v Savo
  3. Izdajalce Slovenije v Hudo jamo
  4. Pershing na Murgle

  NAREDIMO TO DEŽELO SPET SLOVENSKO
  SMRT FAŠIZMU IN KOMUNIZMU, SVOBODO SLOVENIJI

 66. Paul pravi

  Ali iščeš sredstev, da bi poplačala kredite in dolgove? Iščete
  financiranje za zagon lastnega podjetja?
  Ali ste v stiski zasebnih ali poslovnih posojil za različne namene?
  Iščete posojil za izvedbo velikih projektov
  Ali ste iščejo sredstva za številne druge procese?

  Če kateri koli od zgoraj navedenih težav, smo lahko v pomoč za vas, vendar vam želi
  razumeti, da dajemo našim posojila z obrestno mero
  3%.

  Zainteresirane osebe morajo kontaktirajte me s tem podrobneje spodaj. Moj e-mail
  kontakt: (directcredit@blumail.org) in izpolnite spodnji
  Podatki o ..

  Potrebna količina:
  Trajanje:
  Država:
  Telefon:

  Pozdrav.

 67. Gospod Damiane Felix MD pravi

  V vednost:

  S tem vas obveščamo , da je g Damiane Felix MD FUNDACIJA trenutno navajate posojil za posameznike, podjetja in sodelovanje organov, po ugodni obrestni rate.Contact nas predvsem preko e-pošte damiane.felix.loaninvestment @ hotmail.com

  Ali ste vznemirjen ali finančno določijo ? Ste bili obrnjen navzdol banke ali žrtve s teh spletnih hoodlums ali želi poravnati svoje dolgove enkrat za vselej , tukaj prihaja veliko priložnost , lahko zgradite svoj ​​sanje , postane samozadostna in zaposlujejo lastno vaše osebne podjetja postalpodjetnik .

  Za več informacij nas obiščite na gospoda Damiane POSOJILA FUNDACIJA preko e-pošte damiane.felix.loaninvestment@hotmail.com ali nam pišite z zgoraj navedenimi informacijami . Zagotavljamo vam, pregledne in učinkovite storitve .

  Posojilojemalci Podatki informacij spodaj.

  Ime ……..
  Priimek ……….
  Poklic ……….
  Sex ……..
  Država ………
  Država ………
  Mesečni dohodek ………
  Znesek, potreben ……….
  Trajanje ……….
  Telefonska številka ……….

  hvala

  Gospod Damiane Felix MD

 68. Elina Gilbert pravi

  Moje ime je Elina Gilbert iz Kanade . Nikoli nisem verjel v ljubezenskih urokov in magije , dokler nisem spoznal ta urok Caster enkrat, ko sem šel v Afriko 5. januar letos na poslovnem potovanju . Mislil semčlovek imenuje dr.ozalogbo , Je močan , da bi lahko pomagal meče uroke , da bi spet odšel, ne vede ljubimec vaše ljubezni je , iščejo nekaj izmed vas ljubim, prinese nazaj izgubil denar , denar in magija urok ali urok za dobro delo , jaz sem zdaj vesel inživi dokaz cos človeka i je želel poročiti mi je ostalo 3 tedne pred poroko in moje življenje je bilo narobe cos je bil naš odnos na 2 leti … sem ga imel rad , toda njegov mati je bila proti meni in ni imel dobrega plačano delo . Torej, ko sem spoznal to urok kolesa, sem mu povedal, kaj se je zgodilo in razložil situacijo stvari za njega .. Sprva sem bil neodločen , skeptičen in dvomljiva, vendar sem ga dal samo poskusiti. in v 6 dneh , ko sem se vrnil v Kanado , moj fant ( je zdaj moj mož ) me je poklical sam in prišel k meni opravičevati , da je bilo vse, kar je poravnana z njegovo mamo in družino in je dobil novo službo razgovor , zato smo morali poročiti .. jaz ne verjamem, da cos urok Caster le prosil za moje ime in ime fante in vse, kar sem želel, da bi naredil … dobro smo srečno poročena in zdaj pričakujemo našo malo otroka , moj mož dobil tudinovo delo in naše življenje postalo veliko bolje. če kdo potrebuje urok Caster za nekaj pomoči , e-poštni naslov : moonlightspelltemple@gmail.com ali ga pozivajo +2348135049467 …

 69. Mr Anderson pravi

  Ali potrebujete nujno posojilo? Če je odgovor da nas kontaktirate na (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) za več informacij.

  posojilo ponudba

 70. Gospod EHIS Thomas. pravi

  Dober dan,

  Ali potrebujete posojilo za utrditev svojega dolga? Ali ste potrebujejo posojila za financiranje vašega podjetja? nakup avtomobilov, stanovanjska posojila posojila in druga osebna posojila ETC damo ven dolgoročno posojilo za pet do Največja petdeset let s 3% obrestmi Potem ste na pravem mestu. Vas prosimo, da stik z mano preko mojega e-poštni naslov: thomaslii2@blumail.org

  Osebni podatki:
  Vaše ime: _______________
  Vaš Država: _____________
  Vaš e-naslov: ______________
  Vaš poklic: ____________
  Mesečni dohodek: ____________
  Znesek posojila Potrebno: ________
  Loan Trajanje: _____________
  Številka mobilnega telefona: ________

  Bom počakala pošto s to informacijo napolnjena kmalu.

  Moje spoštovanjem,
  Gospod EHIS Thomas.

 71. Peterson pravi

  dober dan

  Iščete poslovno posojilo, osebna posojila, stanovanjska posojila, avto
  posojila, študentskih posojil, konsolidacija dolgov posojila, nezavarovana posojila, tvegani
  kapital itd .. ali pa so ti zavrnili posojilo od banke ali finančne
  Nosilec za eno ali več reasons.You na pravem mestu za
  vaše posojilo rešitve! Sem zasebni posojilodajalec, sem odobrijo posojil za podjetja in posameznike
  nizko in cenovno obresti stopnja 2%. Vas zanima? Kontaktirajte nas za nadaljnje ukrepanje obdelavo posojila in
  prenese v 48 urah;
  Delovna navodila
  ime
  Datum rojstva:
  spol:
  Zakonski status:
  naslov:
  mesto:
  Zvezna država / provinca:
  Zip / Postal Code:
  Država:
  Telefon:
  E-mail:
  Ste se uporablja prej?
  Država Namen Loan:
  Znesek posojila:
  Loan Trajanje:
  Neto mesečni dohodek.
  KONTAKT: creditsolutionhome@outlook.com

 72. Terry West pravi

  Ali potrebujete posojilo za plačilo menice ali začeti svoj lasten posel? v tem podjetju nudimo vse vrste posojil.
  Pišite nam s spodaj informacije ASAP.
  Polno ime:
  Zakonski kip:
  Znesek posojila je potrebno:
  Trajanje posojila:
  Namen posojila:
  Telefonska številka:
  Država:
  Država:
  Starost
  seks:
  Imajo ypu uporablja pred:

  Pišite nam s to email westernfund1@gmail.com
  Za tersm posojila in stanje.

 73. Rajendra pravi

  kontakt za zavarovanje in nezavarovane posojilo.

  Sposodim Znesek od 5000 za Največja Znesek od 5000.000.

  kontakt preko email.
  rajendrakumar@qq.com

 74. Steven Josh pravi

  Zaprositi za ponudbo garancij za posojila danes iz mojega podjetja. Moje podjetje je zakonit finančna družba z dobrim ugledom. Bomo dali ven posojilo jamstvo ponudbo za vse zainteresirane posameznike in podjetja po dostopni obrestno mero. Bomo dali ven posojilo v območju od 2.000 € do 10.000.000 € na 3% obrestni meri. Če želite uporabiti obrnite na svoje podjetje preko e-pošte z naslednjimi podatki. e-pošta: joshservices01@hotmail.com

  Država:
  Znesek, potreben:
  Trajanje posojila:
  Polno ime:

  Takoj bomo prejeli te informacije, bodo pogoji za posojila je treba posredovati za vas.

  Veselimo početje uspešno poslovno transakcijo, s katero koli zainteresirane osebe ali podjetja.

  Steven Josh.

 75. Mr Ehis Thomas pravi

  Dober dan,

  Ali potrebujete posojilo za utrditev svojega dolga? Ali ste potrebujejo posojila
  za financiranje vaše poslovanje? nakup avtomobilov, stanovanjska posojila posojilo in
  druga osebna posojila ETC bomo dali ven dolgoročno posojilo za pet do
  Največja petdeset let s 3% obrestmi Potem ste na pravem mestu.
  Vas prosimo, da stik z mano preko mojega e-poštni naslov: thomaslii2@blumail.org

  Osebni podatki:
  Vaše ime: _______________
  Vaš Država: _____________
  Vaš e-naslov: ______________
  Vaš poklic: ____________
  Mesečni dohodek: ____________
  Znesek posojila Potrebno: ________
  Loan Trajanje: _____________
  Številka mobilnega telefona: ________

  Bom počakala pošto s to informacijo napolnjena kmalu.

  Moje spoštovanjem,
  Gospod EHIS Thomas.

 76. Excel pravi

  Ali potrebujete nujno posojilo? Če je odgovor da nas kontaktirate na (excelservices.managementonline@gmail.com) za več informacij.

  posojilo ponudba

 77. Merwe pravi

  Iščete poslovno posojilo, osebna posojila, stanovanjska posojila, avto posojila, študentskih posojil, konsolidacija dolgov posojila, nezavarovano posojilo, tveganega kapitala itd .. ali pa so ga zavrnili posojilo, ki ga izda banka ali finančna institucija za eno ali več razlogov.

  Ste na pravem mestu za vaše posojilo rešitev! Smo krščanska organizacija posojilo, bomo dali ven posojilo za tiste, ki potrebujejo to pozitivno, in tudi tiste, ki so zaupanja vredni, smo tudi odobrijo posojil za podjetja in posameznike na nizko in cenovno obrestno mero v višini 3% obresti se obrnite nam preko e-pošte: robertshnelson@gmail.com

 78. Ehis Thomas pravi

  Sem zasebni posojilodajalec in investitorje, Ali potrebujete zakonit, pošten, ugledna in hitro posojilo? Lahko ti pomagam, nudimo poslovne in posameznega posojila za več informacij nas kontaktirajte na thomaslii2@blumail.org

 79. zdravo

  Smo krščanska organizacija, ustanovljena za pomoč ljudem v potrebah pomaga, kot so finančne pomoč.Torej če ste šli skozi finančnih težavah ali v finančni nered, in morate sredstev za začetek svoje podjetje, ali pa boste potrebovali posojilo za reševanje vaših dolg ali izplačalo račune, začnite lepo posel Ali ste iskanju težko dobiti posojilo kapitala iz lokalnih bank, nas pokličite še danes preko e-pošte holycrossmissionarylenders@outlook.com
  Sveto pismo pravi, “” “” Luke 11: 10, vsakdo, ki prosi, prejme; Kdo želi najti; in z njim kdo potrka, odpre vrata “. “Torej ne dovolite, da ob tej priložnosti vas mimo, ker je Jezus je isti včeraj, danes in vedno več.Prosimo vam za resne mislečimi in Bog se bali ljudi.

  Jim svetuje polnil in se vrniti v nadaljevanju podrobnosti.

  Vaše ime: ______________________
  Naslov: ____________________
  Država rojstva: ____________________
  Vaš Poklic: __________________
  Znesek, potreben za posojilo: ______________
  Trajanje posojila: ____________________
  Mesečni dohodek: __________________
  Mobilna telefonska številka: ________________
  So zaprosili za posojilo pred: ________________
  Če uporabljate posojilo, preden, kjer boste deležni poštene obravnave? kjer se podjetje nahaja? …

 80. Mr Excel pravi

  Potrebujete nujno posojilo? če je tako danes nam pošljite e-pošto;;excelservices.managementonline@gmail.com

 81. SANCHEZ LOAN pravi

  Pozdravljeni, jaz sem ga Selina Sanchez, zasebno posojilo posojilodajalca, ki ponuja življenjska doba priložnost posojila. Ali potrebujete nujno posojilo za poravnavo svoje dolgove, ali pa boste potrebovali posojilo kapitala za izboljšanje vaše poslovanje? Ste že zavrnjena z bankami in drugimi finančnimi agencijami? Ali potrebujete konsolidacijsko posojilo ali hipoteko? Poglej, nič več, ker smo tukaj za vse vaše finančne težave v preteklosti. Mi posodiš sredstev za posameznike, ki potrebujejo finančno pomoč, ki imajo slabo kreditno ali potrebujejo denar za plačilo računov, da vlagajo na poslovanje v višini 2%. Želim uporabiti ta medij, da vas obvestim, da smo postal zanesljiv in prejemnica pomoči in bodo pripravljeni, da vam ponudimo posojilo. Torej, nas pokličite še danes po e-pošti na naslov: sanchezloanadvert@gmail.com.

 82. Mr Berry Andrews pravi

  Pozdravljeni

  Moje ime je gospod Barry Andrews, jaz sem registriran in zakonit posojilodajalec sem dal ven posojila v višini 3%, I posojilodajalca, ki ga je vedno ohranila, ker sem dal ven posojila vseh vrst.

  Kakšno posojila, ki jih potrebujete, jih samo pokličite, bomo vedno pripravljeni, da bi jih dal.

  Ali potrebujete posojilo za vaše nove poslovne investicije? ali pa boste potrebovali osebno posojilo, da skrbi za družino in zase? kakšne vrste posojila, kar potrebujete? jih omenil, po e-pošti, in vaše kreditne bodo sami pripravili na vašem pragu takoj, ko boste želeli.

  Torej, če ste res zainteresirani za posojila, stik z mano preko mojega e-poštni naslov v berryandrews@outlook.com.

  Pokliči me zdaj, če je res treba to posojilo.

  iskreno

  G. Berry Andrews.

 83. Peter Roger pravi

  Dober dan,
  Nudimo osebna posojila., Poslovno posojilo., Posojilo podjetju., Auto posojilo, International posojilo., hipotekarna posojila., Student posojila., Zavarovanje posojilo.etc..With zelo minimalen letni obrestni meri. 3%

  Pišite nam na: peterloanfirm1@gmail.com

  Hvala
  Peter Roger

 84. Ehis Thomas pravi

  Pozdravljeni,

  Jaz sem Mark Kelvin finskih i je potreboval posojilo, da bi dobili nov avto in tudi poravnala nekaj dolga, obrnem g Ehis Thomas potem slišala nekaj pričevanj o svojih posojilnih danostmi in sem se odločil, da stik z njimi in prejmem znesek posojila od 50.000 €, sem svetoval, da vsi stopijo v stik z njimi, zdaj za posojilo, ker so zakonit in tudi najboljši, tako da stik z njimi zdaj ASAP: thomaslii2@blumail.org

 85. Morris Ray pravi

  Jaz sem G. Morris Ray, zakonito in Ugledna denar posojilodajalca. Mi posojala denarna sredstva, ki za posameznike, ki potrebujejo finančno pomoč, smo dali posojila za ljudi, ki imajo slabo kreditno ali potrebujejo denar za plačilo računov, da vlagajo na poslovanje.
  Ali ste iskali za posojilo? imate, da ne skrbite, ker ste na pravem mestu i ponujajo posojila po nizki obrestni meri v višini 2%, tako, če ste v stiski s posojilom želim, da samo stik z mano preko tega e-poštni naslov: morris_ray123@outlook.com

 86. Mr. Brain Hunt pravi

  Potrebujemo nujnega posojila?
  * Zelo hitro in nujna za prenos na vaš bančni račun
  * Povračilo začne osem mesecev po tem, ko dobiš denar za vaše

  bančni račun
  * Nizka obrestna mera za 2%
  * Dolgoročni odplačilo (1-30 let), trajanje
  * Fleksibilni pogoji posojila in mesečno plačilo

  stik legitimne in licenčne zaupanja podjetij authourised
  da je finančna pomoč v druge države.
  Za več informacij in prijave posojilo tvorijo skupno zavezo

  preko e-pošte: loan_enquiries@administrativos.com

  Mr. Brain Hunt
  Generalni direktor
  (Online Oglaševalec)
  ALLIANCE POSOJILO COMPANY (ALC)

 87. martinez gomez pravi

  delati u potrebujejo posojilo za začetek novega year2015 obrestne mere nizke, kot 3% ? obrnite martinezgomez@gmail.com za

  1: poslovno posojilo
  2: osebna posojila
  3: skupina posojilo
  4: študentskih posojil .
  5: bolnišnica posojilo

  Vse na voljo v roku 5 delovnih dni po zaključku ustreznih dokumentov .

 88. HOLY CROSS MISSIONARY LOANS pravi

  Potrebujete posojilo za poravnavo svoje dolgove, plačilo računov ali so
  Finančna kriza, tukaj je priložnost, da dobijo posojilo
  dostopna samo 3% Pišite nam danes za
  veljavna posojilo

  Polno ime:
  Potrebna količina:
  trajanje:
  država:
  Telefonska številka:

  Pričakujemo vaš email
  holycrossmissionarylenders@outlook.com

 89. toni pravi

  potrebujete posojilo, če je odgovor da, potem se obrnite na ta e-poštni naslov: stakeholderscompany@gmail.com za današnjo nujnem posojila

 90. monter Zbiorników pravi

  Spoštovani gospod / gospa,

  Ali potrebujete posojilo?
  Ali potrebujete Business ali osebno posojilo?
  Ali želite refinancirati svoje podjetje?
  Damo ven posojilo za vsakega posameznika in družbo na 3% obrestni meri
  letno. Za več informacij se obrnite na e-naslov: malgorzata.bwc01@gmail.com

  ime:
  Država:
  količina:
  Telefonska številka:
  Trajanje Loan:

  S spoštovanjem
  monter Zbiorników

 91. Gonzalez Andres pravi

  Zdravo,
  Sem zunanji posojila posojilodajalec sem se odločil, da podeli kratke, srednje in dolge posojila poštenih ljudi, ki kljub svojim mesečnih dohodkov se borijo, da izpolnijo svoje osnovne potrebe. Ali ste posrednik videti, da bi stranka najti zasebnega financiranja ali Investitor je videti, da bi povečali svoj donos, jaz sem tvoj fant!

  Imamo veliko količino “zasebnega kapitala” in so agresivno iščejo nepremičnin lastniških posojil. Stik z mano, če hočeš rezultate!

  WE CAN financirali naslednji:

  • Posojila za vse
  • Multi-družina / stanovanje zgradbe
  • Izplačila posojilo za vse vrste nepremičnin
  • Posojila za vlagatelja
  • Bridge Posojila / Mezzanine financiranje
  • Posojila za tuje kupca
  • Poslovni Posojila
  • Land / Gradbeništvo
  • New Commercial / večstanovanjskih izdelka, po nizki obrestni meri v višini 2%
  • Loan Zneski: 2.000 evrov – Nad

  Gonzalez Andres finančne družbe
  Email: GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM

 92. azees pravi

  kontakt za zagotovitev & nezavarovane posojilo.

  sposoditi posojilo znesek iz 3.000€ – 5000,000€.

  izbrati iz 1let za 20let kot posojilo trajanje.
  azeesabdul480@gmail.com

 93. Roger Smith pravi

  Lep pozdrav tebi.

  Ponujamo zavarovano in nezavarovano posojilo po zelo nizki obrestni meri% 3. Ponujamo vam osebno posojilo, posojilo za konsolidacijo dolga, tvegani kapital, poslovni izposoj, posojilo za izobraževanje, domača posojila ali »posojilo iz kakršnega koli razloga!« Ali imate slab kredit? Še vedno veljajo. Če da?

  Pišite nam preko e-pošte: supperhm_loan@hotmail.com !!!

  S spoštovanjem,
  Rogers Smith

 94. MAGRET JAMES pravi

  Zdravo,
  Ali potrebujete nujno posojilo? Ali ste v dolgu? Ali imate slabo Credit? ali so banke zavrnile, ali potrebujete posojilo, da začnete s svojo poslovno dejavnostjo? Kljub slabim in slabim ocenam kreditov damo posojila ljudem. Za podjetja in osebna posojila podarjamo dolgoročno in kratkoročno obdobje po vaši izbiri z nizko obrestno mero pri 2% za posameznike in podjetja. Naš programski posojilodajalec je hiter in zanesljiv, uporablja se danes in dobi vaš trenutni odgovor. posojila so dobro zavarovana, 100% zajamčena in kupci so zagotovljeni največjo varnost. Za nadaljnjo poizvedbo nas kontaktirajte prek našega e-poštnega naslova: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM) in dobite posojilo danes.
  E-pošta: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  Gospa Magret james MD / CEO

 95. harrybulluck pravi

  Če potrebujete zasebno ali poslovno posojilo v višini 3% za različne namene
  Pišite nam zdaj na naš email: Harrybulluck345@gmail.com
  Potreben znesek:
  trajanje:
  država.
  mobilna številka

 96. Ali potrebujete posojilo? če da pošljite e-pošto: (dakany.endre@gmail.com) pravi

  Ali potrebujete nujno posojilo? Dali smo poslovna posojila, osebna posojila, študentska posojila, avto posojila itd. Če ste zainteresirani, nam pišite prek: (dakany.endre(a)gmail.com)

  Ponudba za posojila.

 97. austine barry pravi

  Ali potrebujete takojšnje posojilo za odplačilo dolgov ali potrebujete posojilo, da popravite svoje podjetje? Ali potrebujete konsolidacijsko posojilo ali hipoteko? Ali so vas banke in druge finančne institucije zavrnile? Ne iščite več, ker smo tu, da bi vse vaše finančne težave pretekle! Posodimo podjetja, zasebne subjekte in posameznike z nizkimi obrestnimi in cenovno dostopnimi stopnjami 2%. Lahko nas kontaktirate preko e-pošte preko: (austinebarry50@gmail.com)

 98. Ali potrebujete nujno posojilo? Dali smo poslovna posojila, osebna posojila, študentska posojila, avtomobilska posojila itd. Če ste zainteresirani, nam pišite prek: (dakany.endre(a)gmail.com)

  Nujna posojilna ponudba.

 99. Ga. Lebrun Alexis pravi

  Moje ime je gospa Lebrun Alexis. Živim v Španiji in danes sem zelo srečna ženska? Povedal sem si, da bi katerikoli posojilodajalec, ki bi lahko spremenil moje življenje in družino, poslal vsakogar, ki išče posojilo Them. Dali so mi in mojo družino srečo, potreboval sem posojilo od € 150,000.00 Za začetek svojega življenja povsod kot vdovec s tremi otroki mislim to iskreno in strah kreditno posojilo od spletnega podjetja, ki mi je pomagal s posojilom v višini 150.000,00 EUR, so v resnici BOG, ki se boji za ljudi, ugledna posojilna družba.

  Zelo sem vesel, da sem dobil moje posojilo od njih prejšnji teden. Če potrebujete posojilo in ste 100% prepričani, da boste plačali posojilo, se obrnite na njih in jim povejte, da jim je gospa Lebrun Alexis naslovila. Stik preko E_mail: {tuerkiyefinansbank@linuxmail.org} ali {tuerkiyefinansbank@gmail.com)

  Ga. Lebrun Alexis

 100. JOHN ROYSTER pravi

  zdravo
  To je informirati splošno javnost, da smo krščanska organizacija, ustanovljena za pomoč ljudem, ki potrebujejo pomoč, kot je finančna pomoč. Torej, če greste skozi finančne težave ali imate kakšno finančno težavo in potrebujete sredstva za začetek svojega poslovanja ali pa morate plačati svoje račune z dolgim in kratkoročnim trajanjem po vaši izbiri z nizko obrestno mero na 2% neveljavno za posameznike in podjetja. Nas kontaktirajte danes po e-poštnem naslovu: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM) Sveto pismo pravi (Lk 11:10) Za vse, ki jih prosi, prejme; tisti, ki išče; in tistemu, ki trka, bodo vrata odprla. Torej, ne zamudite te priložnosti, ker je Jezus isti, včeraj, danes in za vedno. Prosim, to je za resno misleč in Bog, ki se boji, da ljudje prejmejo naše iskrene pozdravi iz krščanske organizacije. Pišite nam danes preko tega e-poštnega naslova: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)
  Moja številka mobilnega telefona je: +16015744906

 101. williams pravi

  Pozdravljeni,
  Jaz sem posameznik, ki ponuja posojila med posamezniki, s kapitalom
  ki se bo uporabljala za dodeljevanje kratkoročnih in dolgoročnih posojil vsem resnim osebam, ki so v resničnih potrebah, odobravam posojila Finančna, Nepremičninska Loans, Investicijski Loan, Auto Loan, Personal Loan. Na voljo je, da zadovoljim svoje stranke v največ 3 dneh po prejemu vašega prijavnega obrazca. Obrnite se na mene (duboiwilliams@outlook.fr).
  vljudno
  kredit

 102. potrebujejo denar Kontaktirajte nas; (dakany.endre@gmail.com) pravi

  Potrebuješ nujno posojilo? Kontakt: (dakany.endre(a)gmail.com) Za nadaljnje informacije o posojilu.

 103. MONIKAKOSCAK pravi

  Iščete zelo resnična posojila po ugodni obrestni meri 2%, ki temelji na ugodnih posojilnih izrazov?
  Ali potrebujete posojilo poravnati svoj dolg ali plačati račune? Ali ste bili obrnjen navzdol ves čas s svojimi bankami in drugimi finančnimi institucijami, samo zato, ker imate nizko bonitetno oceno? Ali potrebujete posojilo ali financiranje iz kakršnega koli razloga, kot so: * posojila * Real Estate posojila * Business posojila * hipotekarna posojila * domov posojila * konsolidacija dolgov posojila * osebna posojila zadovoljstvo strank je naš cilj, ko se prijavite z nami, ki se uporabljajo za zaupanja vreden c ki skrbi za vaše potrebe po financiranju. Poskrbeli bomo za vas skozi celoten proces E-mail nas at:MONIKAKOSCAK2@GMAIL.COM

 104. Paul Paul Green pravi

  Ponujamo posojila v višini 3%. Kontaktiraj nas: paulloanfundshelp1@gmail.com

 105. Frederick Moore pravi

  Imate finančne težave? Želite začeti svoje podjetje? To posojilo so ustanovile organizacije za človekove pravice po vsem svetu z edinim namenom, da pomagajo revnim in tistim, ki imajo v življenju finančne težave. Če želite zaprositi za posojilo, nam pošljite spodnje podatke po e-pošti: fredickmoore660@gmail.com
  Ime:
  Zahtevani znesek posojila:
  Trajanje posojila:
  Telefonska številka:

  Hvala vam in Bog vas blagoslovi
  domneva
  Frederick Moore

 106. Lena pravi

  Imate finančne težave? Želite začeti svoje podjetje? To posojilo so ustanovile organizacije za človekove pravice po vsem svetu z edinim namenom, da pomagajo revnim in tistim, ki imajo v življenju finančne težave. Če želite zaprositi za posojilo, nam pošljite spodnje podatke po e-pošti: williamsjohnsonlena@gmail.com
  Ime:
  Zahtevani znesek posojila:
  Trajanje posojila:
  Telefonska številka:

  Hvala vam in Bog vas blagoslovi
  domneva
  Williams Lena

 107. potrebujete sredstva? če je odgovor da, nas kontaktirajte: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) pravi

  Potrebujete kakršno koli finančno pomoč? Osebna posojila? Poslovna posojila? Hipoteke? Poslovna posojila? Financiranje kmetijstva in projektov? Izdajamo posojila z 2-odstotno obrestno mero! Kontakt: (georgeanderson.loanfirm255(a)gmail.com)

  Nujna ponudba za posojilo.

 108. Ponujamo posojila v višini 2%. Kontaktiraj nas: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) pravi

  Ponujamo posojila v višini 2%. Kontaktiraj nas: (georgeanderson.loanfirm255(a)gmail.com)

 109. Hope elinal pravi

  Potrebujete nujno posojilo? ponujamo posojila s 3%, ponujamo posojila za konsolidacijo dolgov, poslovna posojila, zasebna posojila, avtomobilska posojila, hotelska posojila, študentska posojila, osebna posojila Posojila za refinanciranje domov, za več podrobnosti E-pošta: (Kplendes@outlook.com)

 110. Potrebuješ denar? če je odgovor da, e-pošta: dakany.endre@gmail.com pravi

  Potrebuješ denar? če je odgovor da, e-pošta: dakany.endre(a)gmail.com

Odgovori uporabniku MEFISTO
Prekliči komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen