Prva enciklopedija o lovstvu Divjad in lovstvo

0

Pred več kot osmimi leti je začel nastajati lovski priročnik, ki bi bil namenjen izobraževanju lovcev, a je prerasel v prvo slovensko enciklopedijo o lovstvu z naslovom Divjad in lovstvo, namenjeno tudi širši javnosti. Enciklopedija je luč sveta ugledala pred dnevi.

Divjad in lovstvo je plod interdisciplinarnega znanja in dela 33 avtorjev, domačih strokovnjakov s posameznih področij oziroma iz znanstvenoraziskovalnih ter akademskih krogov, načrtovalcev in lovcev. Ti so pripravili strokovno-poljudni, bogato ilustriran in slikovit praktični knjižni izdelek, oplemeniten z novimi spoznanji in vsebinami, ki so ga že prejeli vsi slovenski lovci.

Zadnji lovski priročnik je izšel leta 1996, do danes pa se je v lovstvu nabralo precej novosti na področju biologije in ekologije divjadi, prav tako se je v tem času spremenil lovski zakon. Nova knjižna pridobitev predstavlja izvirno domače delo v vseh pogledih.

“Knjiga obsega 642 strani velikega formata, 700 barvnih fotografij in prav toliko ilustracij Igorja Pičulina, tehta dobre tri kilograme, izšla pa je v nakladi 30.000 izvodov,” je o nastajanju lovskega priročnika ob predstavitvi pred dnevi povedal odgovorni urednik Boris Leskovic.

Zbirka temeljnih in najnovejših spoznanj s področja biologije prostoživečih živali, ki so predmet lovstva, ter o tem, kaj lovstvo je in pomenu le-tega, je vsebinsko razdeljena na 28 poglavij. Vsebina poleg strokovnih poglavij oziroma področij dela v lovstvu upošteva tudi glavne, do sedaj sprejete usmeritve pri upravljanju populacij nekaterih vrst divjadi in tudi zavarovanih vrst, ki po novem ne sodijo več pod pojem divjad.

Prispevki v knjigi ponujajo praktične rešitve in odgovore, na katere se navezuje strokovno-teoretično in splošno znanje, ponujajo razumevanje lovstva in lova v sodobnem času in nova spoznanja, ki bodo prispevala k nadaljnjemu izboljšanju upravljanja z divjadjo oziroma s populacijami prostoživečih živali in ohranjanju njihovega življenjskega prostora.

Knjige Divjad in lovstvo pri izobraževanju ne bodo uporabljali zgolj lovci, vključena je že tudi v nekatere študijske programe na različnih visokošolskih institucijah. Kot splošna enciklopedija je namenjena vsem ljubiteljem narave, divjadi in lovstva , pa tudi širši, splošni javnosti. (sta)

lovec

 

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen