Skupina Terme Čatež lani z nižjim dobičkom

0

Skupina Terme Čatež je v letu 2010 ustvarila 51 milijonov evrov skupnih prihodkov, kar je za dobrih osem odstotkov več kot v letu poprej. Vendar pa je ob tem zabeležila znižanje čistega dobička s 4,2 milijona na 1,9 milijona evrov, je razvidno iz letnega poročila Term Čatež.

Matična družba je sicer ustvarila 33,7 milijona evrov prihodkov, kar je na ravni predhodnega leta, in 2,9 milijona evrov čistega dobička, kar predstavlja le polovico predlanskega. Razlog za znižanje čistega dobička tiči v slabitvah naložb in izpadu davčnih olajšav, piše v poročilu.

Predsednik uprave Term Čatež Bojan Petan poleg tega pojasnjuje, da jih je septembra prizadela vodna ujma, ki je povzročila škodo na objektih in opremi, kar se je posledično pokazalo tudi v izpadu dohodka. Ocena nastale škode znaša preko dva milijona evrov.

Petan kljub temu pravi, da je družba lani nadaljevala serijo uspešno zaključenih poslovnih let. “Kljub gospodarsko in turistično ne najbolj naklonjenemu letu ostajamo ena od najbolj učinkovitih družb na področju turistične panoge,” je zapisal in dodal, da z začrtano strategijo z optimizmom zrejo v poslovno leto 2011.

Za leto 2011 tako na ravni matične družbe kot skupine načrtujejo povečanje čistega dobička, in sicer na 3,7 milijona v družbi oziroma 3,9 milijona evrov v skupini.

Tudi letos bodo nadaljevali z izvajanjem investicij, zanje bodo namenili okrog 10,5 milijona evrov. Med večje investicije za poslovno leto 2011 uvrščajo med drugim prenovo in razširitev hotela Terme, izvedbo povezovalnega hodnika med hotelom Čatež in hotelom Toplice ter razširitev telovadnice hotela Čatež.

Skupino Terme Čatež poleg matične družbe, ki posluje v Čatežu, na Mokricah in v Kopru, sestavljajo še Marina Portorož, Terme Ilidža v Sarajevu, Termalna Riviera v Novalji in Del Naložbe. Skupno so konec leta imeli 569 zaposlenih.

Družba Terme Čatež je bila konec leta 2010 v 45,27-odstotni lasti družbe DZS, 23,79-odstotni lasti Kapitalske družbe in 9,15-odstotni lasti Dela Prodaje.(sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen