Delo ignorira popravke in objave odgovorov s strani SDS, Politikis jih objavlja v celoti!

26

Samo v roku enega tedna je največja opozicijska stranka SDS v javnost posredovala t.i. javni prostest proti zavajanju bralk in bralcev osrednjega slovenskega časopisa. Delo je namreč najprej zavrnilo zakonsko pravico do objave popravka s strani SDS, kmalu zatem pa še objavo odgovora na objavljeno informacijo. Prvi protest je datiran z dne 29.12.2010, drugi pa z dne 06.01.2011. Na Politikisu objavljamo oba odgovora najmočnejše slovenske stranke. 

Javni protest proti zavajanju bralk in bralcev 1 

Slovenska demokratska stranka izraža oster protest proti zavajanju bralk in bralcev časopisa Delo, saj le-ta zavrača objavo popravka SDS, ki se nanaša na neresnične navedbe v zvezi s predsednikom stranke Janezom Janšo.

V časniku Delo ste dne 22. decembra 2010 na strani 2 objavili prispevek avtorjev T. S. in Anžeta Božiča z naslovom »Rdeča pest kljub protestom ostaja«, v katerem ste med drugim zapisali: »Po neuradnih informacijah je predsednik vlade Borut Pahor poskušal tudi v osebnem pogovoru prepričati oba člana prve Demosove vlade, Janeza Janšo in Lojzeta Peterleta, da bi se pridružila častnemu odboru, ki bedi nad pripravo slavja ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije«.

Ker gre za neresnične navedbe, smo od odgovornega urednika v skladu s 26., 27. in 28. členom Zakona o medijih zahtevali objavo naslednjega popravka:

Netočne neuradne informacije

V prispevku z naslovom »Rdeča pest kljub protestom ostaja« ste zapisali, da naj bi po neuradnih informacijah predsednik vlade Borut Pahor poskušal v osebnem pogovoru prepričati predsednika SDS Janeza Janšo, da bi se pridružil častnemu odboru, ki bedi nad pripravo slavja ob 20. obletnici osamosvojitve Slovenije. To ne drži, saj premier Pahor osebno ni poskušal prepričati predsednika SDS k sodelovanju v častnem odboru.

Dne 23. decembra 2010 ste objavo popravka zavrnili z utemeljitvijo, da zasebni pravni interes vlagatelja zahteve (v tem primeru SDS) ni razviden niti iz spremnega besedila k popravku niti iz besedila samega popravka.

1. odstavek 26. člena Zakona o medijih določa, da ima vsakdo pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes. Tudi Ustava RS v svojem 40. členu zagotavlja pravico do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa. Kako je mogoče, da ni bil prizadet interes Slovenske demokratske stranke, če so bile o njenem predsedniku zapisane neresnice? Statut SDS določa, da predsednik SDS predstavlja SDS v javnosti in v pravnih razmerjih, zato je bil pravni interes SDS, da zahteva objavo popravka, ki se nanaša na neresnične navedbe v zvezi z njenim predsednikom, vsekakor izkazan. Ker neresnična informacija zavaja bralce, pa bi imel tudi vsak potencialni bralec pravni interes, da na to opozori. Ob tem naj dodamo, da časniku Delo popravka sploh ne bi bilo potrebno objavljati, v kolikor bi neuradne informacije predhodno preverili in tako v skladu s Kodeksom novinarjev Slovenije, ki določa, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij, zadostili pravilom novinarske etike.

Javni protest proti zavajanju bralk in bralcev 2

Slovenska demokratska stranka izraža oster protest proti zavajanju bralk in bralcev časopisa Delo, kar je posledica zavrnitve objave odgovora na objavljeno informacijo, v katerem se z dokazljivimi navedbami bistveno dopolnjujejo navedbe v članku Majde Vukelič z naslovom »Vse manj obsodb naše države pred ESČP« z dne 3. januarja 2011.

V omenjenem članku je avtorica med drugim navedla: »Iz tabele, ki jo objavljamo, je razvidno, da je bila Slovenija pred ESČP zaradi sojenja v nerazumnem roku od leta 2005 do 2008 (torej med mandatom prejšnje vlade) v 208 zadevah obsojena na malo več kot 700.000 evrov, od leta 2009 pa do konca prejšnjega leta pa v šestih zadevah na dobrih 29.000 evrov«.

Iz stranke SDS (katere predsednik je premier prejšnje vlade, ki se v članku eksplicitno omenja) smo odgovorili:

»Slovensko sodstvo v mandatu te vlade neučinkovito.

Majda Vukelič je v Delu dne 3. januarja 2011 v prispevku z naslovom »Vse manj obsodb naše države pred ESČP« med drugim zapisala naslednje: »Iz tabele, ki jo objavljamo, je razvidno, da je bila Slovenija pred ESČP zaradi sojenja v nerazumnem roku od leta 2005 do 2008 (torej med mandatom prejšnje vlade) v 208 zadevah obsojena na malo več kot 700.000 evrov, od leta 2009 pa do konca prejšnjega leta pa v šestih zadevah na dobrih 29.000 evrov«.

Tako zapisana trditev je za bralce prispevka popolnoma zavajujoča, saj bralca prepričuje v to, da so bile odškodnine za časa vlade Janeza Janše izjemno visoke, v času sedanje vlade pa so izjemno nizke. Tako objavljeni podatki potrebujejo najmanj še naslednjo dopolnitev. Republika Slovenija je v letu 2007 uveljavila zakon, s katerim je vsem osebam, ki so se obračale na ESČP zaradi sojenja v nerazumnih rokih, jamčila pravične odškodnine dosojene doma v Sloveniji pred domačimi sodišči. Tako so prenehali razlogi za tožbe pred ESČP, ki je takrat reševalo le še že začete primere. V letu 2009 in 2010 zato sploh ni bilo več razlogov za kakršnekoli tožbe pred ESČP. Če pa se te še pojavljajo, kar očitno se, je to očiten znak, da domače sodstvo v teh primerih ponovno ne deluje učinkovito. Informacija pa bi bila objektivno zaokrožena, če bi novinarka dodala še podatke o omenjenih odškodninah, ki so bile dosojene na domačih sodiščih za leta 2008, 2009 in 2010«.

Gre za popolnoma korekten odgovor, ki popravlja in dopolnjuje navedbe v originalnem članku, ki bi, kot zapisano, lahko bralca prepričal v to, da so bile odškodnine za časa vlade Janeza Janše izjemno visoke, v času sedanje vlade pa so izjemno nizke, kar seveda ne drži.

Odgovorna urednica časopisa Delo Romana Dobnikar Šeruga je objavo zavrnila z naslednjimi argumenti:

1. Zahteva za objavo odgovora ni podpisana (4. alineja 1. odstavka 31. člena ZMed v zvezi s 3. odstavkom 43. člena Zmed).

2. Zahteva za objavo odgovora je žaljiva (5. alineja 1. odstavka 31. člena Zmed v zvezi s 3. odstavkom 43. člena ZMed) in sicer je žaljiv naslov odgovora, prvi stavek drugega odstavka odgovora ter zadnja dva stavka drugega odstavka odgovora.

3. Zahtevo za objavo odgovora pa je treba zavrniti tudi zato, ker ni izkazano, da bi se z njo zagotavljal javni interes po objektivni, vsestranski in pravočasni informiranosti kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah (1. odstavek 42. člena ZMed). V konkretnem primeru očitno ne gre za informacijo o javni zadevi, ki bi bila za javnost  tolikšnega pomena, da njen interes po objektivni in vsestranki predstavitvi vsebine pretehta nad svobodo izražanja.

Nobeden od argumentov za zavrnitev zahteve ne drži.

1. Zahtevo za objavo odgovora sem podpisala vodja službe za odnose z javnostmi SDS Katarina Culiberg, kar je v skladu s citiranim členom zakona, ki določa, da mora zahtevo za objavo popravka s strani pravne osebe podpisati pooblaščena oseba ali oseba, ki je s strani te pravne osebe pooblaščena za odnose z javnostmi.

2. Odgovorna urednica časnika Delo kot žaljive označuje naslednje navedbe:

2.1. Slovensko sodstvo v mandatu te vlade neučinkovito. – Naslov je korekten povzetek tega, kar dokazuje odgovor v nadaljevanju. Ob tem pa nas zanima, ali naslednji naslovi iz nekaterih izdaj Dela niso bili žaljivi:

 • Nevarna Janševa iluzija (04. 06. 2010),
 • Bodo obsodili SDS, ker je povzročila gonjo proti manjšincem? (17. 05. 2010),
 • Janša javno žalil premiera (19. 04. 2010)?

2.2. Tako zapisana trditev je za bralce prispevka popolnoma zavajujoča, saj bralca prepričuje v to, da so bile odškodnine za časa vlade Janeza Janše izjemno visoke, v času sedanje vlade pa so izjemno nizke. – Glede na to, da so bile številke v prispevku prikazane enostransko in smo z odgovorom, ki je bil podkrepljen z dokazljivimi dejstvi, to tudi dokazali, je dejstvo, da je zapis novinarke Dela zavajajoč. V razloge, zakaj je temu tako, se nismo spuščali.

2.3. Če pa se te še pojavljajo, kar očitno se, je to očiten znak, da domače sodstvo v teh primerih ponovno ne deluje učinkovito. Informacija pa bi bila objektivno zaokrožena, če bi novinarka dodala še podatke o omenjenih odškodninah, ki so bile dosojene na domačih sodiščih za leta 2008, 2009 in 2010«. – Nikakor ne moremo razumeti, zakaj je navedba, da slovensko sodstvo ne deluje učinkovito (tudi to navedbo smo podkrepili z argumenti) žaljiva. V kolikor bi predstavniki slovenskega sodstva čutili, da ta navedba ni točna, imajo v skladu z zakonom vso pravico te navedbe popraviti ali dopolniti, ni pa v domeni časopisa Delo, da o tem presoja. Tudi zadnji stavek je zapisan popolnoma korektno, saj pojasnjujemo, da bi novinarka celovito informacijo predstavila, v kolikor bi upoštevala tudi v našem odgovoru navedena dejstva.

3. Zadnji argument odgovorne urednice Dela pa je zares zelo sporen. Po kakšnem pooblastilu presoja, ali gre za informacijo o javni zadevi, ki bi bila za javnost tolikšnega pomena, da njen interes po objektivni in vsestranki predstavitvi vsebine pretehta nad svobodo izražanja? O tem sodijo bralke in bralci, ki so bili z neobjavo zahtevanega odgovora prikrajšani za pojasnila, ki bistveno spremenijo sporočilo, kot ga je v osnovi zapisalo Delo. Odgovorna urednica Dela v tem primeru ne brani svobode izražanja svojega medija ali novinarke, temveč omejuje svobodo izražanja največji opozicijski stranki, ki želi pojasniti navedbe, ki so v dobri luči neupravičeno prikazale aktualno vlado.

 V zvezi z Janezom Janšo in SDS je bilo v preteklosti s strani Dela napisanih kar nekaj dokazljivih neresnic (spomnimo samo na primer novinarja Karbe), v zadnjem času pa Delo SDS-u tudi serijsko zavrača zakonsko določeno pravico do popravka in objave odgovora na objavljeno informacijo. Še hvala bogu, da imamo splet in alternativne medije.

Foto: Matic Štojs

Št. komentarjev: 26
 1. rexmundi pravi

  To sploh ni da bi se čudili. Po celem svetu je tako, da velike korporacije, pri nas je nekaj takega Delo ali Nedeljski, vsaj po številu tiskanih izvodov. Ne ve se po koliko teh časopisov res preberejo ljudje. Število prodanih izvodov in naročnikov naj bi padalo, vasj pri Delu. kako pa je s tem v ND pati itak ne bodo povedali. Torej take časopise kot vse druge preko celega planeta iz ozadja usmerjajo vladne obveščevalne službe, ki nam vsakodnevno ali tedensko servirajo pravljice, laži in ponaredke. Mediji v resnici nikoli ne morejo pisati čiste resnice, ker tega ni. Vse je The Matrica. na zahodu pa je to še hujše. Tam ljudem cenzurirajo vesti v nacionalnih in mednarodnih alternativnih medijih in časopisih.
  Na tem naslovu si lahko ogledate 25 najbolj cenzuriranih udarnih novic svetovnih medijev.
  http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/category/top-25-of-2011/.

 2. Ponarejen Kraševec pravi

  DELO imenujem mafijski časopis, saj sem sam doživljal neobjavo pisem bralcev, če sem izražal kritiko, ki boljševikom (ali pa današnji vladi skupaj z njihovimi mediji) ni bila po volji. Če pa je DELO mojo snov le objavilo, potem so dopustili plaz nelogičnih kritik ostalih “piscev”, ki so vedno isti in po logičnem zaključku tudi angažirani. Nekaki “neuradni” dopisniki, morda pa tudi sodelavci DELA z izmišljenimi imeni.
  V času velike gonje v “aferi” Patria je Delo vsako moje pismo zavrnilo. Začuda pa se je oglasil Dejan Karba (katerega sem poleg Koširja najbolj kritiziral) osebno. Četudi ga “ne morem vohati”, mu to štejem v dobro.

 3. K@K pravi

  Odgovorna urednica časopisa Delo Romana Dobnikar Šeruga je primerna le za porivanje (motorja iz afriškega blata).

 4. lua pravi

  Še en dokaz več, da je treba rdeče trobilo odpovedati! Mi (8 komadov iz
  naše družbe, ki smo se korporativno odločili da se ne pustimo več nategovati) smo to že zdavnaj naredili!

 5. Franjo pravi

  Kdor bere Delo je seveda trdobučnež. Slava alternativnim medijem in internetu. Pred 50 leti so še lahko fopali narod, leta 2011 pa jim to več ne uspeva. Zato pa tudi imajo vedno manjšo naklado in prodajo. Prej bodo propadli, boljše bo za slovenski narod.

 6. frančesko pravi

  Smešno je to,da še sploh obstaja časopis DELO.Kdo ga pa še bere pa zato,
  ker tako nima D E L A.110000 brez dela.Ukinite tak časopis ki ga berejo samo
  brezposelni ali pa desidenti,priskledarji sedanje oblasti.Kar tako naprej;pa še
  papirja ne bo.

 7. rexmundi pravi

  Bi se že lahko zbudili.

  ‘Six Rothschild Zionist Companies Own 96% of the World’s Media’

  Saturday, 08 January 2011 09:35

  “You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can’t criticize Israel…”

  -Israeli spokeswoman, Tzipora Menache

 8. rexmundi pravi

  Spadajo Slo. časopisi in mediji v ta 4% nenadzor s strani Judov?

  Thank you PakAlertPress for revealing the facts for the first time. you are one of the 4% of media that isn’t controlled by jews. Those jews use disgusting tactics to control the islamic countries. america (a.k.a jew controlled country) has invaded muslims countries, gone in to those countries and persecuted muslim leaders in the name of “threat to homeland security”, have gone into iraq, killed millions, stolen oil and minerals and hung Saddam Hussein in the name of “weapons of mass destruction”. no one but the jews are to blame for this.

  if obama or for that matter, any US president doesn’t obey the commands of the jews, they launch an ‘offensive’ against him. For example, the media (CNN etc) started going on about Obamas religion, his connection to a terrorist, his birthplace and totally traumatized his picture. Why? Because he didn’t obey their direct commands. following that he did as they commanded.

 9. Rado pravi

  Vidim, da komentatorji sploh ne berejo Dela.
  V njem je ves diapazon različnega pisanja in mu pristranskost lahko prisoja le nebralec.

  Presojati obvektivnost skozi užaljenost, ker nekdo ni dobil prostora v Pismih bralcev?
  He, he.

 10. Ponarejen Kraševec pravi

  Radoje naiven kot vedno! Ravno izbor piscev bralcev je obraz časopisa. To je tipično za pristranske časopise.
  Če pa je nekdo časopis bral in dodaja svoj komentar – in če časopis njegov komentar tudi objavi, pomeni da je časopis nepristranski.
  Tvoj “he, he” je smeh blazneža, ki o ničemur nima pojma.

 11. Rado pravi

  Vrednost časopisa se meri po kredibilnosti novinarjev, ki pišejo zanj.
  So dovolj strokovni za svoje delo. Ali znajo pogledati vse plati? Ali znajo tudi priznati svojo napako? So pronicljivi?

  Pisma bralcev pa so pisma amaterjev in se zarado te rubrike ni za vznemirjati.

  Generalno o Delu pa, spoštovani Kraševec. Prebrati je treba kdaj tudi kaj neprijetnega.
  Če bi rad bral le tisto s čimer se navdušujoče strinjaš, potem beri le Reporteja. Najbrž je v njem ves tvoj miselni svet. Good luck.

 12. K@K pravi

  Rado piše:

  “Vrednost časopisa se meri po kredibilnosti novinarjev, ki pišejo zanj.”

  Sem 105 % siguren, da Rado misli na srednješolsko izobraženo Mijo Repovž, ki piše o EKONOMIJI in GOSPODARSTVU.

  Opazen je bil tudi “3P” pisun aka Vlado Šlamberger.

  Tisti “3P” pomenijo strokovno pokrivanje “Ping+Pong+Partija”.

  Še dobro, da dec šel v penzijo !

 13. Donko pravi

  Se mi zdi, da je Grega brez diplome, ne pa Mija.
  A ne vem kake veze ima to. Ali je napisal dobro , ali pa ne. To je vprasanje, ne pa diploma.

 14. Anakonda pravi

  Tiste “strokovne” novinarje pri Delu lahko mirne duše imenujemo politično navdihnjene pacače. To pa je za Radojevo skromno intilegenco že dovolj.

 15. Donko pravi

  To ze ne bo drzalo. V Delu najdes raznovrstne komentarje. V Reporteju pac ne.
  Tam plesejo le na Janseve vize.

 16. Franc pravi

  Rado, kaj lažeš. Delo berem dokaj redno, pa vem, da je pristransko levičarsko. Sem in tja se čedalje redkeje res pojavi, kar ne tuli v levi rog, pa ne pogosto.

  Med pismi bralcev je pa itak tako, da dobro argumentiranih nelevičarskih piscev ne spustijo zraven.

 17. Franc pravi

  Ne Mija ne Grega nimata diplome. Oba sta gimnazijska maturanta.

 18. murenček pravi

  O Delo, Delo…Vlada in MK, kdaj bom prost, povej?!
  Ko obnemoreš, nič poprej!
  Polnočna ura, glas zvonov,
  polnočna ura, čas duhov…
  Kako se Delo muči, oj groza, v temi in brez luči.

 19. Hot news in Vietnam pravi

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog jump out. Please let me know where
  you got your design. Many thanks

 20. I recommend them for sure pravi

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Regards!

 21. Mirena Lawsuit pravi

  hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 22. www.tumblr.com pravi

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 23. showbiz pravi

  Good blog post. I absolutely appreciate this site. Thanks!

 24. Read Full Report pravi

  The information is extremely helpful.

 25. improvement project pravi

  If you wish for to increase your experience only
  keep visiting this web page and be updated with the latest
  information posted here.

 26. locksmithing pravi

  Good day! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the
  same niche. Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a wonderful job!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen