Nova knjiga pri založbi Nova obzorja: France Tomšič: Od stavke do stranke

0

Založba Nova obzorja je danes dopoldne v hali čistilnica in finalizacija podjetja Litostroj Jeklo d.o.o. predstavila novo knjigo Franceta Tomšiča z naslovom »Od stavke do stranke«. France Tomšič, sindikalni aktivist in politik je umrl marca letos. Zapustil je obsežno dokumentarno gradivo iz časa slovenske strankarske pomladi in osamosvajanja, ki ga je skrbno spravljal in zapisoval. Nameraval je izdati svoje spomine, opisati pot, ki jo je prehodil od svojih mladostniških začetkov do politične upokojitve, a jih žal ni povsem dokončal.

Njegova žena Marta Lavrič Tomšič jih je uredila, zgodovinarka dr. Rosvita Pesek pa dokončala. Knjiga Franceta Tomšiča  OD STAVKE DO STRANKE je obsežen osebni pogled na najbolj burno in hkrati veličastno obdobje slovenske zgodovine.

Predstavitev Tomšičevih spominov

Predstavitev knjige je potekala v nekdanji hali Jeklolivarne Litostroj, danes je to hala podjetja Litostroj Jeklo, d. o. o., kjer je bilo 15. decembra 1987 veliko zborovanje litostrojskih delavcev. V knjigi Tomšič o tem piše: »Ko smo člani stavkovnega odbora nekaj minut čez 13. uro vstopili v Jeklolivarno Litostroja, ki je bila okrašena in prirejena, kot da bi šlo za kakšno jubilejno proslavo, sem bil prijetno presenečen nad tako veliko množico delavk in delavcev, posebno pa nad tako prisrčnim aplavzom.« In nadaljuje: »…dotaknil sem se vsake od šestih točk stavkovnih zahtev. Kaj smo pri pogajanjih dosegli in kje ter zakaj se je zataknilo? Razumljivo, da so bili delavci najbolj zainteresirani za ugodno rešitev 1. točke, to je zahteve za 50-odstotno povečanje plač, saj je bila med njimi kar polovica takih, ki so morali gledati na vsak dinar, če so hoteli preživeti. Z dosedanjimi rezultati pogajanj v zvezi s ponudbo vodstva tovarne, da je pripravljeno plače povečati le za 25 odstotkov, delavci niso bili zadovoljni in so temu ostro nasprotovali. Slišati je bilo: Jutri se vidimo pred skupščino! Barabe! Nadaljujmo s štrajkom! Dol z vodstvom!« Tomšič je bil znanilec novih časov. Na tem zborovanju je predstavil sklep o ustanovitvi Iniciativnega odbora za ustanovitev Socialdemokratske zveze Slovenije, ki so ga delavci skoraj soglasno sprejeli. »Spoštovane delavke in delavci!

Globoko sem prepričan, da je rešitev vseh teh problemov edino v demokratizaciji našega družbenopolitičnega sistema, v vzpostavitvi parlamentarne demokracije. Za parlamentarno demokracijo pa sta potrebni vsaj dve enakopravni politični stranki.

Zato predlagam delavskemu svetu Litostroja, ki predstavlja dobršen del ljubljanskega delavstva, da na tem množičnem shodu delavstva, ki ga je rodil štrajk, sprejmemo naslednji sklep:

Ustanavljamo Iniciativni odbor za ustanovitev Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS), ki bo delovala paralelno in enakopravno z ZKS.« Te besede so pomenile začetek konca komunističnega enoumja v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.

Pri predstavitvi knjige so sodelovali urednici knjige Marta Lavrič Tomšič, dr. Rosvita Pesek, direktor podjetja Nova obzorja mag. Božo Predalič. Pogovor je povezoval urednik Demokracije Metod Berlec. Navzoče je najprej pozdravil direktor podjetja Litostroj Jeklo Miroslav Gramuš, ki podjetje, ki proizvaja različne dele za hidrolektrarne in turbine, uspešno vodi. Svoje razmišljanja o Francetu Tomšiču so predstavili tudi njegovi kolegi, sodelavci in prijatelji: predsednik SDS Janez Janša, predsednik litostrojskega sindikata Konfederacije Neodvisnost Jože Erčulj, tesni Tomšičev sodelavec med litostrojsko stavko Franc Kostevc, nekdanji vodja sindikata strojevodij Slavko Kmetič in njegov kamniški prijatelj Igor Podbrežnik. Vsi so poudarili Tomšičev pomen pri litostrojski stavki, pri organiziranju neodvisnega sindikalnega gibanja, pri ustanovitvi Socialdemokratske zveze Slovenije, pri demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije.

Slovenski Lech Walensa

Direktor Litostroja Jeklo Miroslav Gnamuš je poudaril, da je vesel, ker je predstavitev knjige prav v nekdanji hali podjetja, kjer je bilo 9. decembra 1987 veliko zborovanje litostrojskih delavcev zaradi težke poslovne situacije, slabih plač in pogojih dela. “Tomšič je zbral pogum in takrat izrekel besede, ki jih ni smel izreči, in takrat se je začela demokratizacija,” je poudaril. Tomšič je namreč od 9. do 15. decembra 1987 vodil stavko 5000 litostrojskih delavcev, med katero sta bila sprejeta sklep o ustanovitvi neodvisnih sindikatov Slovenije (današnja Neodvisnost) in pobuda za ustanovitev socialdemokratske stranke Slovenije. 15. decembra 1987 je bil nato v Cankarjevem domu ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev nove, alternativne politične zveze Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS).

“Takrat se je začel boj za demokratične spremembe in takrat je Tomšič s svojim programom prižgal luč v temi,” je menila njegova žena Marta Lavrič Tomšič, ki je sicer skupaj z zgodovinarko Rosvito Pesek uredila knjigo. Žena legendarnega sindikalnega voditelja je sicer spregovorila o tem, kako je knjiga nastajala oziroma kako jo je dokončala. Dejala je, da je Tomšič nameraval izdati svoje spomine, opisati pot, ki jo je prehodil od svojih mladostniških začetkov do politične upokojitve, a jih žal ni povsem dokončal, ker je umrl letos spomladi.

“France Tomšič je zanetil iskrico, ki je zanetila slovensko pomlad,” je prepričana Rosvita Pesek, ki je knjigo tudi dokončala. To je po njenem obsežen osebni pogled na najbolj burno in hkrati veličastno obdobje slovenske zgodovine.

Za predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janšo pa je “takih pričevanj” zelo malo. Spomnil se je srečanja Tomšiča s poljskim sindikalnim voditeljem sindikata Solidarnost Lechom Waleso na Poljskem. Takrat je Janši Tomšič dejal, da se mu je izpolnila želj, ker se je rokoval s človekom, ki je njegov vzornik. Vloga Tomšiča v teh dogodkih, še predvsem v začetkih slovenske pomladi, je, navaja Janša, zelo podobna vlogi, ki jo je imel, sicer svetovno bolj znan Lech Walesa. Knjiga Od stavke do stranke po njegovem mnenju na nek način zapolnjuje vrzel o pričevanju tistega časa, je med drugim dejal Janša in sklenil, da je “litostrojska stavka spremenila sliko slovenskega političnega prostora”.

Kratek Tomšičev življenjepis

France Tomšič se je rodil 2. avgusta 1937 kot četrti otrok v družini s šestimi otroki. Družina je živela na manjši kmetiji v Šmarci pri Kamniku. Po osnovni šoli v domačem kraju se je vpisal na nižjo gimnazijo v Kamniku, nato na Industrijsko kovinarsko šolo v Kranju ter kasneje na Srednjo tehniško šolo v Ljubljani. Zelo mlad se je ločil od družine, saj je v Kranju bival v internatu. Po končani srednji šoli je študiral na Strojni fakulteti v Ljubljani in leta 1963 z odliko diplomiral iz letalstva pri prof. dr. Antonu Kuhlju. Po diplomi se je zaposlil na Inštitutu Jurij Vega v Ljubljani. Leta 1964 je odšel na služenje vojaškega roka v Srbijo. Po odsluženju se je znova zaposlil na omenjenem inštitutu in tam ostal vse do pomladi 1966.

Pot, ki je Franceta vodila v svet, je bila usmerjena predvsem v izpopolnitev znanja za delo diplomiranega inženirja letalstva. Tako je leta 1966 odšel na delo v Berlin v Zahodno Nemčijo. V tem času si je ustvaril družino. Po desetih letih življenja v tujini se je poleti 1976 z družino vrnil v Slovenijo, v Kamnik. Kot vodja razvojnega oddelka se je zaposlil v ljubljanskem Litostroju. Kmalu po prihodu v Litostroj se je aktivno vključil v Zvezo sindikatov Slovenije.

S svojim političnim poslanstvom je začel leta 1986, ko se je v Kamniku vključil v razpravo o zazidalnem načrtu B3 Novi trg in organiziral občane, da so se uprli nameravanim razlastitvam zemlje na Kamniškem. Naslednji uspešni poskus organiziranja zunaj sistema oblasti je izvedel v Litostroju leta 1987, ko je od 9. do 15. decembra 1987 vodil stavko 5.000 litostrojskih delavcev, med katero sta bila sprejeta sklep o ustanovitvi neodvisnih sindikatov in pobuda za ustanovitev socialdemokratske stranke, Iniciativni odbor Socialdemokratske zveze Slovenije. Spomladi leta 1989 je ustanovil stranko s socialdemokratskim programom in postal njen predsednik. Jeseni istega leta je vodenje stranke prepustil dr. Jožetu Pučniku in se vključil v organiziranje Demosa. Na prvih svobodnih demokratičnih volitvah 8. aprila 1990 je bil izvoljen za delegata v Družbenopolitični zbor Socialistične republike Slovenije in v njem aktivno deloval en mandat. V tem obdobju je aktivno deloval tudi v Demokratični opoziciji Slovenije v občini Kamnik. Prevzel je organiziranje prvega sindikata, ki ni izhajal iz takratne monopolne slovenske sindikalne organizacije. Sindikat Neodvisnost je bil ustanovljen spomladi 1990 in France Tomšič je bil njegov predsednik do leta 1997. Na volitvah 6. decembra 1992 je kandidiral za predsednika države. Ko je bil na vrhuncu politične moči, se je umaknil iz aktivne politike. V poznejšem življenju si je Tomšič ustvaril novo družino. Umrl je 25. marca 2010 v Kamniku, kjer je tudi pokopan.

Vabljeni k nakupu knjige!

Knjigo Franceta Tomšiča Od stavke do stranke lahko naročite pri založbi Nova obzorja na telefon 01-24-47-200 ali na elektronski naslov: tajnistvo@demokracija.si.

Na predstavitvi nove knjige Od stavke do stranke, je govoril tudi predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša.

Foto: Gregor Pohleven

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen